Gott placeringsresultat för Veritas under första halvåret – aktierna avkastade 8,3 procent

  • Veritas placeringar avkastade totalt 4,2 procent under årets första hälft
  • Den årliga realavkastningen har de senaste fem åren varit i medeltal 6,9 procent
  • Bäst avkastade aktieplaceringarna, 8,3 procent
  • Ränteplaceringarna gav en avkastning om 2,0 procent
  • Solvensgraden förstärktes och var 130,9 procent. 

Veritas gjorde ett gott placeringsresultat under årets första halvår. Bäst avkastade aktierna, 8,3 procent.

”Det har varit väldigt lugnt på de globala marknaderna den senaste tiden, till och med lite väl lugnt”, analyserar placeringsdirektör Niina Bergring.

”Aktier värderas nu relativt högt, och vi bör justera vår långsiktiga avkastningsförväntan enligt detta. Vi har därför haft en försiktig linje i vår allokering till riskabla tillgångar och har den senaste tiden lättat på aktievikten. Även med en tryggande portföljprofil lyckades vi nå en god avkastning om 4,2 procent för hela portföljen.”

Ränteplaceringarna avkastade 2,0 procent. ”Trots den låga räntenivån har räntebärande tillgångar ändå gett en god avkastning. Utvecklingen kan fortsätta, om det inte blir överraskningar i centralbankspolitiken”, säger Bergring.

På sikt har Veritas placeringar avkastat mer än Pensionsskyddscentralen långsiktiga realavkastningsantagande. Från och med årsskiftet har avkastningsantagandet tillfälligt sänkts till 3,0 procent, medan det tidigare var 3,5 procent. Sedan 1997 har Veritas genomsnittliga årliga realavkastning varit 4,5 procent. De fem senaste åren har avkastningen varit hela 6,9 procent.

Det goda placeringsresultatet förstärkte Veritas solvens till 130,9 procent. Solvenskapitalet steg till 734,8 miljoner euro (681,6 miljoner euro per 31.12.2016). Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,2.

De ljusare ekonomiska utsikterna indikerar att den amerikanska räntepolitiken kommer att ändra.

”Just nu ser det ut som om FED skulle potentiellt vara tvungen att höja på räntenivån mer än marknaden förväntar sig.”

Den globala tillväxtbilden är positiv och om inga stora överraskningar sker kan avkastningen fortsätta en måttligt gynnsam utveckling. Den politiska osäkerheten i USA, geopolitiska kriser och den ohälsosamma skuldmängden i Kina kan enligt Bergring eventuellt rubba lugnet på marknaderna.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–6/2017

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit