Grönt ljus av bolagsstämman för fusion med Pensions-Alandia

Report this content

Veritas ägare godkände på den extraordinarie bolagsstämman den 3 september bolagets fusion med åländska Pensions-Alandia.

”Jag är väldigt glad för att vi nu är ytterligare ett steg närmare att bli det bästa pensionsbolaget för de små och medelstora företagen. Det är för kunderna som vi gör den här fusionen”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Tack vare fusionen sparar bolaget cirka en miljon euro främst i administrationskostnader varje år. Det å sin sida syns positivt i kundens plånbok, eftersom det höjer kundåterbäringarna.

Därtill ser Pettersson att fusionen gynnar finländska företag och företagare på ett bredare plan.

”Jag tycker att de företagardrivna företagen i Finland förtjänar ett eget alternativ på marknaden, för de flesta finländska företag är ändå inte storbolag. Vår strategi bygger på att erbjuda just den service som de här företagen vill ha.”

Finansinspektionens beslut senast i november

Fusionen har nu godkänts av samtliga Veritas förtroendeorgan. För Pensions-Alandias del fås slutligt beslut 12.9 då bolagets andra extraordinarie bolagsstämma sammanträder.

Konkurrens- och konsumentverket har också gett sitt utlåtande om sammanslagningen och ser inga konkurrensmässiga hinder för den.

I juni lämnade bolagen in en gemensam fusionsansökan till Finansinspektionen. Beslut därifrån väntas senast i november.

Enligt fusionsplanen blir Pensions-Alandias kunder den 1 januari 2019 kunder hos Veritas. Försäkringarna och pensionerna fortsätter som förut. Fusionen kräver inga åtgärder av varken Pensions-Alandias eller Veritas kunder.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit