Minna Tanska ny medlem i Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt höstmöte den 25 november 2016 valt jurist Minna Tanska (FFC) till ny medlem i bolagets styrelse. Chefsekonom Olli Koski (FFC) övergår till nya uppgifter och lämnar därför styrelsen vid årsskiftet.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2017 hör

förvaltningsdirektör Ulla Achrén
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK)
verkställande direktör Markus Jussila
skattmästare Henrik Karlsson
företagare Timo Ketonen
koncernchef Hannu Louhi (EK)
verkställande direktör Stefan Mutanen
intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA)
chefsekonom Ralf Sund (FTFC)
skattmästare Lasse Svens
jurist Minna Tanska (FFC)
sakkunnig Antti Tanskanen (EK)

Som ersättare fortsätter Pia Alvesalo (EK) och Jörgen Grandell. Annika Rönni-Sällinen (FFC) blir ny ersättare i stället för Joonas Rahkola. Styrelsens ordförande väljs på det konstituerande mötet i januari.

Kommerseråd Peter Boström omvaldes till förvaltningsrådets ordförande och arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) till viceordförande.

Förvaltningsrådet omvalde också medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2017. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) fortsätter som medlem, liksom också verkställande direktör Tuomas Pere (EK). Kurkis ersättare är ekonomist Erkki Laukkanen (FFC) och Peres verkställande direktör Harry Serlo (EK).

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa