Olli Koski och Lotta Savinko nya medlemmar i Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt möte den 23 november valt in nya medlemmar till Veritas styrelse. 

Chefsekonom Olli Koski (FFC) och intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA) ersätter organisationssekreterare Anita Spring (FFC) och ekonomichef Anders Dahlbäck (AKAVA) som styrelsens ordinarie medlemmar. Som ersättare valdes ekonom Joonas Rahkola (FFC) i stället för Koski och verkställande direktör Stefan Mutanen i stället för verkställande direktör Jan Nybom.

Övriga styrelsemedlemmar för år 2013 är verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK), verkställande direktör Stig-Erik Herrgård, enhetschef Eivor Huldén, verkställande direktör Markus Jussila, koncernchef Hannu Louhi (EK), verkställande direktör Anders Nordman, chefsekonom Ralf Sund (FTFC), skattmästare Kjell Sundström, professor Peter Wetterstein samt expert Johan Åström (EK). Regionchef Piia Alvesalo (EK) är ersättare.

Förvaltningsrådets nuvarande ordföranden fortsätter i sina uppgifter

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter kommerseråd Peter Boström. Till förvaltningsrådets viceordförande omvaldes sakkunnig inom arbetskraftspolitik Leila Kurki (FTFC).

Förvaltningsrådet valde om medlemmarna till sitt val- och belöningsutskott för år 2013. Som utskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, sakkunnig inom arbetskraftspolitik Leila Kurki och expert Johan Åström fortsätter som medlemmar i utskottet. Kurkis ersättare är typograf Tomas Jung (FFC). Verkställande direktör Harry Serlo (EK) är ersättare för Åström.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit