Osakerahasto ODIN Finland Euroopan kärjessä

15 vuotta täyttävän ODIN Finland rahaston tuotto asettuu kärkeen vertailussa muihin rahastoihin Euroopan suurimmilla markkinoilla. Tämä perustuu Moneymate:n tilastoihin. Menestyksen takana on pitkäjänteinen, arvopohjainen sijoitusfilosofia, jossa suositaan aliarvostettuja osakkeita.

ODIN Finland rahaston keskimääräinen vuotuinen nettotuotto perustamisesta 15 vuotta sitten on ollut 27 % per vuosi. Vertailun vuoksi todettakoon, että rahaston vertailuindeksi on antanut ”vain” reilun kymmenen prosentin keskimääräisen vuosituoton. Vuonna 2005 ODIN Finlandin arvo on tähän mennessä noussut 42 prosenttia ja vertailuindeksin arvo noin 30 prosenttia. Truls Haugen on hoitanut ODIN Finlandia vuodesta 2000. Hän on kuitenkin seurannut suomalaisia osakkeita jo vuodesta 1996, jolloin hän aloitti analyytikkona ODINissa. Haugen selittää, että paljolti lisätuotossa on kyse ODINin strategiasta ja sijoitusfilosofiasta: – Sijoitamme arvokkaisiin mutta aliarvostettuihin yhtiöihin. Suomessa on edelleenkin paljon aliarvostettuja yhtiöitä, ODIN Finlandin salkunhoitaja Truls Haugen toteaa. Kaikki ODINin rahastot ovat perustamisesta tuottaneet paremmin kuin vertailuindeksit. Määritetyn sijoitusfilosofian noudattaminen ja strategiassa pysyminen on pitkällä aikavälillä ollut kannattavaa vaikka tämä välillä on edellyttänyt oman tien kulkemista. Esimerkkinä tästä on vuosituhannen vaihteen tilanne. ODIN Finland ei osallistunut 90-luvun lopun IT-buumiin, joka huipentui vuoden 2000 alussa. – Välillä oli rankkaa kun täytyi koko ajan puolustautua. Ei ollut mukava nähdä, kuinka vertailuindeksi vuoden 1998 lopulla karkasi edellemme, Truls Haugen kertoo. Maaliskuun 2000 alkuun saakka olimme aika kaukana jäljessä. Emme kerta kaikkiaan uskoneet, että nousu olisi pysyvää; yhtiöissähän ei ollut arvoa eikä substanssia – eivätkä ne myöskään olleet aliarvostettuja. Päätimme pysyä uskollisina sijoitusfilosofiallemme. Uskon, että osuudenomistajat ovat nyt tyytyväisiä silloiseen valintaan, Haugen toteaa. ODIN Finlandin vertailuindeksi, OMX Helsinki CAP, ei ole vieläkään päässyt takaisin sille huipputasolle, jolla se oli ennen putoamistaan vuoden 2000 maaliskuun alussa. Sen täytyisi nousta suunnilleen 35 prosenttia päästäkseen nollille. IT-huipun jälkeen ODIN Finlandin tuotto on sitä vastoin ollut yli 140 prosenttia vajaassa kuudessa vuodessa. Vaikka Suomi ja Norja ovat naapurimaita ja niillä on yhteinen rajanpätkä, maiden välillä on sekä maantieteellisiä että kulttuurisia eroja. Ennen muuta niissä puhutaan kahta täysin erilaista kieltä. Miten selviät siitä? – Suurin osa siitä, mitä tarvitsen yrityksiä ja Suomen taloutta koskeviin analyyseihini, on saatavissa englanniksi. Kun vierailen yhtiöissä sijoituksen yhteydessä, useimmat johtoryhmän jäsenet puhuvat ruotsia tai englantia. Tuotteet ja yhtiöiden tuottamat palvelut eivät eroa kovinkaan paljon siitä, mihin olemme tottuneet Norjassa. Mekaniikka ja teollisuus on samanlaista riippumatta siitä tapahtuuko tuotanto Norjassa, Suomessa, Kiinassa vai Puolassa. Voisi kuvitella, että parhaat edellytykset onnistua Suomi-rahastossa olisi Suomessa toimivalla suomalaisella omaisuudenhoitajalla. Eikö ole vaikeaa hoitaa Oslosta käsin rahastoa, joka sijoittaa suomalaisyhtiöihin? – Ei, päinvastoin. Koska minun ei joka päivä tarvitse olla tapahtumien keskellä, vältyn tavallaan kaikelta hössötykseltä. Voin tarkkailla kaikkea hieman ulkopuolisena. Näin osakemarkkinoiden ohimenevät tilanteet eivät vaikuta minuun. Näin voin keskittyä niihin tekijöihin, joiden katson ODINin sijoitusfilosofian perusteella olevan tärkeitä, ODIN Finlandin salkunhoitaja Truls Haugen toteaa lopuksi. Tietoa ODIN Rahastoista ODIN rahastoja hallinnoi Norjalainen vuonna 1990 perustettu ODIN Forvaltning AS. ODIN Forvaltning AS on norjalaisen SpareBank 1 Gruppenin kokonaan omistama tytäryhtiö. ODIN Rahastot on yksi Norjan suurimmista osakerahastoyhtiöistä ja sen liikeideana on optimaalisten rahastotuotteiden luominen ja parhaan mahdollisen sijoitusten hoidon tarjoaminen sijoittajille. Nämä tavoitteet saavutaan kokemuksen ja pohjoismaisten markkinoiden tuntemuksen avulla kurinalaisen sijoitusfilosofian puitteissa. Suomessa ODIN rahastoja edustaa Veritas-ryhmään kuuluva Rahastotori Oy.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit