Placeringsdirektör Niina Bergring: ”Aktiemarknadens goda utveckling under det sista kvartalet inverkade positivt på Veritas avkastning.”

Förhandsuppgifter om Veritas Pensionsförsäkrings resultat år 2013:

  • Veritas placeringar avkastade enligt preliminära uppgifter 7,4 procent
  • De noterade aktierna gav den bästa avkastningen, 18,3 procent
  • Realavkastningen var 4,1 procent under åren 1997–2013, och 5,1 procent under de fem senaste åren

Enligt preliminära, icke-reviderade uppgifter avkastade Veritas placeringar 7,4 procent år 2013. Särskilt det sista kvartalets goda utveckling på aktiemarknaden inverkade positivt på resultatet.

Bäst avkastade de noterade aktierna, 18,3 procent. Fastighetsplaceringarna, traditionellt en stark post i Veritas portfölj, avkastade 5,9 procent. ”Med tanke på marknadsläget är vi mycket nöjda med det här resultatet. Helhetsresultatet påverkas negativt av ränteportföljens moderata utveckling, då våra ränteplaceringar avkastade 1,5 procent”, kommenterar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Niina Bergring resultatet.

Tack vare det goda placeringsresultatet steg Veritas solvenskapital till 27,8 procent av ansvarsskulden. Solvenskapitalet var i förhållande till solvensgränsen 2,1-faldigt.

Pensionsskyddscentralen använder för sina beräkningar av utvecklingen av pensionspremien och systemets finansiering ett realavkastningsantagande om 3,5 procent. Veritas årliga realavkastning har sedan år 1997 varit 4,1 procent (nominell 6,0 procent). Under åren 2009–2013 var realavkastningen 5,1 procent (nominell 7,0 procent).

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa