Starkt första kvartal för Veritas – placeringarna avkastade 5,5 procent

  • Veritas placeringar avkastade utmärkt under perioden 1.1–31.3.2015, 5,5 procent.
  • Särskilt de noterade aktierna, vars avkastning var 14,3 procent under årets tre första månader, inverkade positivt på helhetsresultatet.
  • Även ränteplaceringarna gav en utmärkt avkastning, 2,6 procent.
  • Solvensen förstärktes och solvenskapitalet uppgick till 33,6 procent av ansvarsskulden.

Aktierna utvecklades väl särskilt i Europa och hela aktieportföljens avkastning var 11,9 procent.

”Marknadernas förtroende för en återhämtning av ekonomin i Europa förstärktes klart efter att Europeiska Centralbanken bekräftade det kvantitativa stimulanspaketet i början av året”, konstaterar placeringsdirektör Niina Bergring.

”Aktiekurserna i Europa steg betydligt mer än på andra marknader och räntenivån sjönk till en rekordlåg nivå. De tyska statslånen har en negativ ränta fram till åtta år, och tioårslånen närmar sig nollstrecket också.”

Räntetillgångarna avkastade väl tack vare de sjunkande räntenivåerna. Veritas ränteportfölj avkastade 2,6 procent under årets första kvartal.

Avkastningssträvan ökar risktagningen

Eftersom likviditeten på marknaden vuxit på grund av centralbankernas åtgärder, måste långsiktiga placerare flytta tillgångar från tryggare tillgångsklasser till allt mer riskfyllda placeringar för att nå avkastning.

”Det är inte bara låga avkastningsförväntningar på medellångt perspektiv som vållar huvudbry för långsiktiga placerare, utan också det faktum att de diversifieringsnyttor, som historiskt sett hjälpt till med att göra portföljen mer betryggande, i framtiden högst antagligen kommer att vara nästan obefintliga..”

Avkastningsnivån under slutet av året kommer att påverkas av situationen i Grekland samt de likviditetsåtgärder centralbanken FED i USA kommer att ta. Också den tillagande avmattningen i ekonomin i Kina kommer att påverka marknadsutvecklingen.

”Vi får se hur väl och behärskat staten lyckas åtgärda konjunkturutvecklingen i Kina.”

Solvensen förstärktes

Det goda placeringsresultatet förstärkte Veritas solvens till 33,6 procent av ansvarsskulden. Solvenskapitalet är 2,5-faldigt jämfört med solvensgränsen.

Resultatöversiktens uppgifter 1–3/2015 är inte reviderade.

Årsberättelsen 2014 har publicerats på vår webbplats på adressen veritas.fi/arsberattelser2014

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–3/2015

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 593 0138

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på veritas.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia