Stefan Mutanen fortsätter som styrelseordförande för Veritas

Report this content

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse har valt verkställande direktör Stefan Mutanen till ordförande för år 2018. Mutanen har fungerat som styrelseordförande sedan år 2016. Som viceordförande fortsätter chefsekonom Ralf Sund (FTFC).

Styrelsen utnämnde också medlemmarna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet. 

Skattmästare Lasse Svens är ordförande för placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar i utskottet är Stefan Mutanen, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK) och direktör Annika Rönni-Sällinen (FFC).

Som utnämnings- och arvodesutskottets och revisionsutskottets medlemmar fortsätter Stefan Mutanen, Ralf Sund, Lasse Svens samt sakkunnig Antti Tanskanen (EK). Mutanen är ordförande för båda utskotten.

En fullständig presentation av styrelsemedlemmarna finns på adressen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 5501 600
Direktör Piia Vuoti, tfn 044 577 0403

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi

Avainsanat: