Tiina Laine direktör för Veritas pensionstjänster

Jur.mag. Tiina Laine har 1 oktober utnämnts till ansvarig direktör för Veritas Pensionstjänster och avgörandelinje-funktionen. I funktionen ingår tjänster för pensionssökanden och pensionstagare samt avgörandelinjen för både ersättnings- och försäkringsverksamheten.

Laine har arbetat i Veritas sedan år 2005 både som jurist och förman. I och med utnämningen har Laine kallats till ledningsgruppsmedlem.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 5501 600
Direktör Tiina Laine, tfn 050 307 6731, 010 5501 750

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa