Timo Ketonen ny medlem i Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt höstmöte den 20 november 2015 valt företagare, ekonomie magister Timo Ketonen till ny medlem i bolagets styrelse för år 2016.

Från styrelsen avgår vid årsskiftet verkställande direktör Stig-Erik Herrgård. Ekonomist Joonas Rahkola (FFC) blir ny ersättare i stället för jurist Minna Tanska (FFC).

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2016 hör

förvaltningsdirektör Ulla Achrén
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK)
verkställande direktör Markus Jussila
skattmästare Henrik Karlsson
företagare Timo Ketonen
chefsekonom Olli Koski (FFC)
koncernchef Hannu Louhi (EK)
verkställande direktör Stefan Mutanen
intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA)
ombudsman Ralf Sund (FTFC)
skattmästare Lasse Svens
sakkunnig Antti Tanskanen (EK)

Som ersättare fortsätter Pia Alvesalo (EK) och Jörgen Grandell. Styrelsens ordförande väljs på det konstituerande mötet i januari.

Kommerseråd Peter Boström omvaldes till förvaltningsrådets ordförande och arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) till viceordförande.

Förvaltningsrådet valde också vid sitt höstmöte medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2016. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) fortsätter som medlem.

Ny medlem i utskottet är verkställande direktör Tuomas Pere (EK). Kurkis ersättare är ekonomist Erkki Laukkanen (FFC) och Peres verkställande direktör Harry Serlo (EK).

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa