Trots utmanande placeringsklimat navigerades placeringsåret 2015 lyckat i hamn: Veritas placeringar avkastade 5,8 procent

Veritas placeringar avkastade enligt preliminära uppgifter väl år 2015, totalavkastningen var 5,8 procent.

”Som förväntat gav aktierna en bättre avkastning än räntepappren”, berättar placeringsdirektör Niina Bergring. ”

I slutet av året förstärktes dock volatiliteten av de likvida riskplaceringarna såsom aktier och företagslån. Diversifiering blev allt viktigare, och dess betydelse kommer att accentueras ytterligare.”

På fastighetsmarknaden pekade trenden uppåt år 2015.

”Den finländska fastighetsmarknaden vaknade verkligen till förra året, det gjordes mycket transaktioner. De för oss traditionellt goda fastighetsplaceringarna avkastade väl även nu.”

Osäkra utsikter

I och med att den globala konjunkturcykeln närmar sig en mogen fas präglas marknadsutsikterna i fortsättningen av osäkerhet och allt stramare ekonomiska ramar.

”Den kinesiska ekonomin oroar oss fortfarande, vi har redan en längre tid fått ta del av bekymrande nyheter från Kina. Vi har tagit en försiktig position gentemot Kina, vilket har varit fördelaktigt för oss.”

”År 2016 eftersträvar vi stadig avkastning med moderat riskprofil.”

Veritas solvenskapital i förhållande till ansvarsskulden är enligt de preliminära uppgifterna ca 28 procent. Förhållandet till solvensgränsen blir då 2,2.

Vi publicerar preliminära uppgifter om vårt bokslut vecka 7.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia