Utmärkt placeringsavkastning om 4,0 procent för Veritas i januari–september

  • Placeringarna avkastade totalt 4,0 procent under perioden januari–september.
  • Av tillgångsslagen avkastade aktieplaceringarna bäst, 4,7 procent. De onoterade aktieplaceringarna avkastade 9,7 procent.
  • Vårt solvenskapital var 653,1 miljoner euro, vilket är 28,8 procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen är 2,7. 

Placeringsdirektör Niina Bergring är nöjd med placeringsresultatets utveckling i januari–september.

”Året har i stort sett utvecklats enligt våra förväntningar trots att den kortsiktiga fluktuationen på marknaden har varit större än vi förutsåg. Vi är mycket nöjda med placeringsportföljens avkastning och speciellt med det att den uppnåtts med en måttlig riskprofil i utmanande marknadsklimat. ”

I Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler förväntas pensionsplaceringarna ge en genomsnittlig realavkastning om 3,5 procent per år. Veritas årliga realavkastning har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,3 procent. Placeringsintäkterna kan variera kraftigt från år till år beroende på hur marknaden utvecklas.

”Våra avkastningsförväntningar på mellanlång sikt är låga på grund av de låga räntenivåerna och de ökade värderingar på riskabla tillgångar som detta har förorsakat. Den globala realekonomin fortsätter att repa sig långsamt. Den sköra tillväxten oroar oss fortfarande liksom dess stora beroende på likviditet. Som en följd av detta kan en eventuell chock lätt rubba tillväxten.”

Som potentiella framtida orosmoment ser Bergring till exempel den växande skuldbubblan i Kina, presidentvalet i USA samt en eventuell centralbankpolitik som är stramare än marknaderna förväntat sig. Vi bör också noggrant följa det politiska läget i Europa.

Det finns också positiva marknadsscenarier.

”Tillväxten på de utvecklande marknaderna har börjat återhämta sig efter några års stora devalveringar av valutorna. Eventuellt kunde nya fiskala stimulansåtgärder stöda den ekonomisk tillväxten i de utvecklade länderna så att tillväxtcykeln har möjlighet att fortsätta ett tag till.”

Resultatöversiktens uppgifter 1–9/2016 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–9/2016

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 1882, 040 822 1514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 550 1786, 050 593 0138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 550 1663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia