Vakuutusryhmä Veritaksen tuloskehitys positiivinen

Lehdistötiedote 27.8.2003 Vakuutusryhmä Veritaksen tuloskehitys positiivinen Veritas-ryhmän yhteenlaskettu tulos vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden osalta on parantunut huomattavasti vuoden 2002 samaan ajanjaksoon verrattuna. Sijoitusmarkkinoiden myönteinen kehitys ja nousevat pörssikurssit ovat vahvistaneet kaikkien Veritas-ryhmään kuuluvien yhtiöiden vakavaraisuutta merkittävästi vuodenvaihteen jälkeen. Veritas Vahinkovakuutuksen ja Veritas Henkivakuutuksen maksutulot ovat kasvaneet tuntuvasti vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Ryhmän yhteenlaskettu maksutulo oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Maksutulo oli 188,3 miljoonaa euroa (189,9). Suluissa mainitut luvut ovat kaudelta 1.1.-30.6.2002. Veritas-ryhmän sijoituskanta ylsi 30. kesäkuuta 1,7 miljardiin euroon ja sijoitustoiminnan tuotto oli hyvä. Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos, joka oli 33 miljoonaa euroa (-25), parantui huomattavasti sijoitustoiminnan ansiosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 46 miljoonaa euroa (-10) ja sitoutuneen pääoman tuottoprosentti oli 4,3 % (-1,1 %), joka vastaa 8,6 %:n tuottoa vuositasolla. Tuottoprosentti oli paras verrattuna muihin työeläkelaitoksiin. Yhtiön maksutulo laski 7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 126 miljoonaa euroa (136). "Yhtiön tämänvuotisen maksutulokehityksen tilapäinen lasku oli odotettu ja se johtuu Veritaksen myyntiverkoston muutoksista", toteaa Veritas Eläkevakuutuksen vt. tj Thor Sourander. Yhtiön vakavaraisuusaste vahvistui ja oli 14,9 %. Vakavaraisuusaste oli 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Veritas Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 13 % ja oli 32,3 (28,7) miljoonaa euroa, kun taas koko alalla maksutulo laski 17,7 %. Yhtiön markkinaosuus nousi 2,5 %:iin (2,2 %, 31.12.2002). "Veritas Henkivakuutuksen markkinaosuudet yhtiön painopistealueilla yksilöllisessä eläkevakuutuksessa ja riskivakuutuksessa olivat 3,6 % ja 9,3 %", toteaa Veritas Henkivakuutuksen tj Matti Ruohonen. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 19,1 miljoonaa euroa (-0,1). Tuottoprosentti oli 3,8, mikä vastaa 7,6 %:n tuottoa vuositasolla. Yhtiön vakavaraisuustaso prosentteina vastuuvelasta oli 12,1 %. Toimintapääoma oli 50,7 miljoonaa euroa ja 2,1-kertainen toimintapääoman vähimmäismäärään verrattuna. Tulossa oleva sulautuminen Jälleenvakuutusosakeyhtiö Veritaksen kanssa vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta entisestään. Veritas Vahinkovakuutuksen maksutuotot vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvoivat 14 % 20,9 miljoonaan euroon (18,3). Kasvu oli huomattava alan kasvuun verrattuna ja perustuu ajoneuvo- ja liikennevakuutusten asiakasmäärän kasvuun. Korvauskulut lisääntyivät hieman, koska yhtiö on alkuvuonna maksanut korvauksia monista suurvahingoista. Yhtiön vahinkosuhde oli 87,8 % (83,2 %) ja liikekulusuhde 23,2 % (26,0 %), joista muodostuu yhdistetty kulusuhde 110,9 % (109,2 %). Sijoitustoiminta kehittyi huomattavasti paremmin ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuin edellisvuoden samalla ajanjaksolla. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (-2,1). "Vuoden tulosnäkymät ovat hyvät. Arvoimme maksutuottojen kasvavan noin 15 %", sanoo Veritas Vahinkovakuutuksen tj Torbjörn Jakas. "Veritas-ryhmän tulevaisuudennäkymät ovat valoisat ja mikäli tämän hetkinen taloudellinen tilanne pysyy ennallaan odotamme vuoden olevan meidän osaltamme hyvä", Veritaksen johtajiston puheenjohtaja Thor Sourander korostaa. "Vuoden 2003 aikana panostamme edelleenkin paljon ryhmän myyntiorganisaation sekä yhteisten toimintamuotojen kehittämiseen. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on jatkossakin toimintamme ohjenuora", Sourander painottaa. Veritas on itsenäinen ja kotimainen vakuutusryhmä, johon kuuluvat Veritas Eläkevakuutus, Veritas Henkivakuutus, Veritas Vahinkovakuutus, Veritas Rahastoyhtiö, Veritas Jälleenvakuutus, Rahastotori Oy, Hiisi Varainhoito sekä Hiisi Pankkiiriliike. Veritaksella on kolmisenkymmentä konttoria kautta maan. Lisätietoja: www.veritas.fi/ajankohtaista Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, Tj Thor Sourander, puh. 010 5501 600, 0500 794 493, kl. 14.00 -17.00 Veritas Henkivakuutus, Tj Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Veritas Vahinkovakuutus, Tj Torbjörn Jakas, puh. 010 5502 735, 0400 508 102 Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722 gunilla.sjoberg@veritas.fi Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/27/20030827BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/27/20030827BIT00500/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa