Vakuutusryhmä Veritaksen vuoden 2002 tulos tyydyttävä

Tilanne sijoitusmarkkinoilla edelleen vaikea: Vakuutusryhmä Veritaksen vuoden 2002 tulos tyydyttävä Veritas-ryhmän yhteenlaskettu maksutulo vuonna 2002 kasvoi 4,1 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 380,0 miljoonaa euroa. Paras kasvu viime vuonna oli Veritas Vahinkovakuutuksella. Yhtiön maksutulo lisääntyi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Vaikeat sijoitusmarkkinat, pörssikurssien lasku ja maailmantalouden epävarmuus heijastuivat merkittävästi myös Veritaksen tulokseen. Vaikka pörssimarkkinat ovat olleet kolme vuotta laskussa, on Veritas-ryhmän kaikkien yhtiöiden vakavaraisuus kuitenkin pysynyt turvallisen korkealla. Veritas-ryhmän sijoituskanta kohosi vuosien 2002-2003 vaihteessa 1,6 miljardiin euroon ja sijoitustoiminnan tuotto oli lievästi tappiollinen. Ryhmän myyntitulos oli olosuhteisiin nähden tyydyttävä ja yhtiöt säilyttivät markkinaosuutensa. "Vuoden 2002 aikana, joka oli ryhmän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, panostimme paljon Veritas-ryhmän myyntiorganisaation ja yhteisten toimintamuotojen kehittämiseen", kertoo Veritaksen johtajiston puheenjohtaja Thor Sourander. Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 5,6 % vuoteen 2001 verrattuna ja oli 272,0 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuusaste oli 13,0 % , joka on 1,7-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja siten riittävä puskuri, vaikka huonot ajat jatkuisivatkin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 11,0 miljoonaa euroa. "Pidämme kiinni sijoitusstrategiastamme ja uskomme pitkäntähtäimen sijoituksiin", toteaa Veritas Eläkevakuutuksen vt. tj Thor Sourander. "Tuloksia pitäisi tarkastella pidemmällä aikavälillä. Vuosien 1998 - 2002 aikana keskimääräinen kokonaistulos oli 17,4 miljoonaa euroa, vaikka viime vuoden tulos oli 40,9 miljoonaa euroa miinuksella", jatkaa Sourander. Yhtiön markkinaosuus oli 4,2 %, joka vastaa samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Veritas Henkivakuutuksen maksutulo väheni 4,0 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 68,7 miljoonaa euroa. Markkinaosuus oli 2,2 %, joka vastaa viime vuoden tasoa (2,2 %). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 19,1 miljoonaa euroa. Veritas Henkivakuutuksen kannattavuutta rasitti osakemarkkinoiden alamäki. Vuoden voitto oli 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuustaso prosentteina vastuuvelasta oli 10,8 %. Toimintapääoma oli osakemarkkinoiden alamäestä huolimatta 43,3 miljoonaa euroa ja 1,9-kertainen toimintapääoman minimimäärään verrattuna. Veritas Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 35,7 miljoonasta eurosta 39,3 miljoonaan euroon. Kasvua oli 10 % kun koko alalla kasvu oli 5 %. Yhtiö pystyi jo toisena peräkkäisenä vuotena kasvattamaan markkinaosuuttaan. Vakuutustoiminnan kannattavuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Yhtiön vahinkosuhde oli 79,9 % ja liikekulusuhde 25,4 %, joista muodostuu yhdistetty kulusuhde 105,3 %. Sijoitustoiminnan tuotot kärsivät osakemarkkinoiden yleisen laskun takia. Sijoitussalkun arvo vuoden lopussa oli 101,0 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotulos oli -0,1 miljoonaa euroa ja yhtiön tappio 4,2 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 52,5 miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 144,1 %. "Jatkamme Veritas-ryhmän yhteisten toimintamuotojen kehittämistä. Tarkoituksemme on saattaa loppuun strategiaprosessi, joka aloitettiin vuoden 2002 aikana. Henkilökohtainen asiakaspalvelu tulee jatkossakin säilymään toimintamme ohjenuorana", painottaa Sourander. [REMOVED GRAPHICS] Lisätietoja: Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, Tj Thor Sourander, puh. 0500 794 493 (klo 15.00-17.00) Veritas Henkivakuutus, Tj Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Veritas Vahinkovakuutus, Tj Torbjörn Jakas, puh. 010 5502 735, 0400 508 102 www.veritas.fi Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722 gunilla.sjoberg@veritas.fi Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet Avainlukujen määritelmiä Toimintapääoma = Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + kertynyt poistoero + pääomalaina + sijoitusten arvostuserot + jakamaton lisävakuutusvastuu (Veritas Eläkevakuutus) - aineettomat hyödykkeet Vakavaraisuuspääoma = toimintapääoma + tasoitusmäärä Vastuunkantokyky = Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Yhdistetty kulusuhde = (Korvauskulut + liikekulut) / maksutulo ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa