Vakuutusryhmä Veritaksen vuoden 2003 tulos hyvä

Lehdistötiedote 29.3.2004 Vakuutusryhmä Veritaksen vuoden 2003 tulos hyvä Veritas-ryhmä teki hyvän tuloksen vuonna 2003. Ryhmän yhteenlaskettu kokonaistulos käyvin arvoin parani huomattavasti ja oli 77,8 miljoonaa euroa (-63,6). Myös sijoitustoiminnan tulos oli erittäin hyvä. Veritas Vahinkovakuutuksen ja Veritas Henkivakuutuksen maksutulot kasvoivat selvästi. Kaikkien Veritas-ryhmän yhtiöiden vakavaraisuus oli hyvä. Veritas-ryhmän maksutulo vuonna 2003 oli 373,5 miljoonaa euroa (380,0 miljoonaa euroa vuonna 2002). Ryhmän sijoituskanta oli vuosien 2003-2004 vaihteessa 1,8 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 143,1 miljoonaa euroa ja tuottoprosentti 8,3. Alalla yleisistä henkilöstövähennyksistä poiketen Veritas lisäsi henkilöstömääräänsä myös vuonna 2003. Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos parani huomattavasi verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 55,2 miljoonaa euroa. Sijoitukset olivat 1,2 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 90,6 miljoonaa euroa ja sitoutuneen pääoman tuottoprosentti oli 8,6, mikä on suomalaisten eläkeyhtiöiden parhaimpia. Yhtiön vakavaraisuusaste oli 16,8 %, eli 2,1-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Yhtiön maksutulo laski 6,2 % verrattuna vuoteen 2002 ja oli 255,0 miljoonaa euroa (272,0). Maksutulon lasku oli odotettavissa vuonna 2003 ja se johtui muutoksista Veritaksen yhteistyöverkostossa. Yhtiön markkinaosuus oli 3,8 %. Viimekertainen siirtoliikenne oli positiivinen. "Näemme nyt Veritaksen myyntiverkoston ja muun toiminnan yhdistämisen myönteiset vaikutukset", toteaa Jan-Erik Stenman, Veritas Eläkevakuutuksen uusi toimitusjohtaja. Veritas Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 5,3 %:a nousten 72,4 miljoonaan euroon kun kehitys muutoin henkivakuutusalalla kauttaaltaan oli negatiivinen. Yhtiön markkinaosuus kasvoi 2,5 %:iin (2,1 %). Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 43,1 miljoonaa euroa ja tuottoprosentti oli 8,2. Vakavaraisuus vahvistui merkittävästi sekä yhtiön hyvän tuloksen että Veritas Jälleenvakuutuksen sulautumisen johdosta. Yhtiön vakavaraisuusaste oli 14,4 % vastuuvelasta (10,8 %). Toimintapääoma oli 64,2 miljoonaa euroa ja oli 2,7-kertainen toimintapääoman minimimäärään verrattuna. Tilikauden tulos emoyhtiössä oli 3,1 miljoonaa euroa (0,8). Veritas Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 39,3 miljoonasta eurosta 46,1 miljoonaan euroon. Kasvua oli 17,5 % kun koko vahinkovakuutusala kasvoi n. 2 %. Yhtiö pystyi edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan. Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni suurvahinkojen (yli 100 000 euron vahingot) lisääntymisen takia. Suurvahinkoja sattui kertomusvuonna 27 edellisen vuoden 13 verrattuna. Yhtiön vahinkosuhde oli 89,1 % ja liikekulusuhde 23,2 %, joista muodostuu yhdistetty kulusuhde 112,3 %. Sijoitustoiminnan tuotot nousivat selvästi vuoteen 2002 verrattuna osakemarkkinoiden yleisen piristymisen ansiosta. Sijoitussalkun käypä arvo oli vuoden lopussa 107,2 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotulos ylsi 6,4 miljoonaan euroon ja yhtiön voitto oli 3,1 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 57,4 miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 136 %. Ryhmän sisäinen yhteistyö ja panostukset omaan jakelukanavaan ovat osoittautuneet hyväksi ja hyödylliseksi panostukseksi Veritakselle. "Tehostamme ja koordinoimme toimintaamme siellä, missä se on mahdollista parantaaksemme edelleen asiakaspalveluamme ", sanoo Veritaksen johtajiston puheenjohtaja Jan-Erik Stenman. "Odotamme panostusten tuottavan hyviä tuloksia tulevina vuosina. Veritaksen kaikenkattava valikoima vakuutus- ja säästämistuotteita on ehdottomasti vahvuus, jonka varaan tulemme rakentamaan myös tulevaisuudessa." "Tulevat muutokset niin lakisääteisessä kuin vapaaehtoisessakin eläkevakuutustoiminnassa tuovat haasteita Veritas-ryhmälle. Ne merkitsevät mm. panostuksia henkilöstön kompetenssin parantamiseen ja uusiin atk-järjestelmiin. Samalla kun muutokset merkitsevät haastetta ne myös tarjoavat mahdollisuuden uudistaa ja kehittää toimintaa", Stenman toteaa. Veritaksen tulosraportti on nähtävissä Veritaksen Internet-sivuilla, www.veritas.fi. Lisätietoja: Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, johtajiston puheenjohtaja, tj Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600, 050 343 2299 Veritas Henkivakuutus, tj Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Veritas Vahinkovakuutus, varatj. Fredrik Nygård, puh. 010 550 2635, 040 590 4584 www.veritas.fi Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722 gunilla.sjoberg@veritas.fi Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet Avainlukujen määritelmiä Toimintapääoma = Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + kertynyt poistoero + pääomalaina + sijoitusten arvostuserot + jakamaton lisävakuutusvastuu (Veritas Eläkevakuutus) - aineettomat hyödykkeet Vakavaraisuuspääoma = Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuusaste = Toimintapääoma / vakavaraisuusrajan laskennassa käytetty vastuuvelka Vastuunkantokyky = Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Yhdistetty kulusuhde = (Korvauskulut + liikekulut) / maksutulo Kokonaistulos (Henki- ja Vahinkoyhtiö) = Liiketulos käyvin arvoin ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa