Veritaksella vahva ensimmäinen vuosineljännes – sijoitukset tuottivat 5,5 prosenttia

  • Veritaksen sijoitukset tuottivat ajanjaksolla 1.1.–31.3.2015 erinomaisesti, 5,5 prosenttia.
  • Hyvän tuloksen taustalla olivat etenkin listatut osakkeet, joiden tuotto oli alkuvuonna 14,3 prosenttia.
  • Myös korkotuotot olivat erinomaiset, 2,6 prosenttia.
  • Vakavaraisuus vahvistui ja vakavaraisuuspääoma oli 33,6 prosenttia vastuuvelasta.

Osakkeet kehittyivät hyvin erityisesti Euroopassa, ja koko osakesalkun tuotto oli 11,9 prosenttia.

”Markkinoiden luottamus Euroopan talouden toipumiseen lujittui selkeästi Euroopan Keskuspankin vahvistettua kvantitatiivisen elvytyspaketin tiedot vuoden alussa”, sijoitusjohtaja Niina Bergring toteaa.

”Eurooppalaiset osakkeet nousivat huomattavasti muita markkinoita enemmän, ja korkokäyrä painui Euroopassa kauttaaltaan ennätysalhaisille tasoille. Saksan valtionlainakorot ovat nyt negatiiviset kahdeksaan vuoteen asti ja kymmenen vuoden korkokin on jo lähellä nollaa.”

Korkotasojen lasku toi hyvät tuotot korko-omaisuusluokasta. Veritaksen korkosijoitusten tuotot olivat 2,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Tuottojen tavoittelu lisää riskinottoa

Keskuspankkien toimet ovat lisänneet markkinoiden likviditeettiä, mikä puolestaan pakottaa pitkäaikaiset sijoittajat siirtymään turvallisista omaisuusluokista yhä riskipitoisempiin sijoituksiin tuottojen toivossa.

”Pitkäaikaisten sijoittajien ongelmana eivät enää ole vain keskipitkän aikavälin alhaiset tuotto-odotukset, vaan myös se, että tästä eteenpäin salkkua historiallisesti turvanneet hajautushyödyt ovat todennäköisesti melkein olemattomat.”

Loppuvuoden tuottoihin tulevat vaikuttamaan ainakin Kreikan tilanne sekä Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n toimet likviditeetin suhteen. Myös Kiinan talouden hidastuminen on alkuvuonna kiihtynyt.

”Jää nähtäväksi, kuinka hyvin ja hallitusti valtio saa hoidetuksi Kiinan talouden hidastumisen.”

Vakavaraisuus vahvistui

Hyvän sijoitustuoton ansiosta Veritaksen vakavaraisuus vahvistui 33,6 prosenttiin vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma on 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Tuloskatsauksen 1–3/2015 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu verkkosivuillamme osoitteessa veritas.fi/vuosikertomus2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet
Tuloskatsaus 1–3/2015

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia