Veritakselle hyvä 6,4 prosentin sijoitustuotto vuodelta 2014

Alustavien tietojen mukaan Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat vuonna 2014 hyvin, 6,4 prosenttia (7,4 prosenttia vuonna 2013).

”Sijoituksemme tuottivat erittäin hyvin vuonna 2014”, Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo. ”Tuotot muodostuivat kuitenkin pitkälti alenevien talouskasvu- ja inflaatio-odotusten kautta. Se ei pidemmällä tähtäimellä ole positiivinen asia, ellei talouskasvu Euroopassa ota tuulta alleen ja jatku vähintäänkin kohtuullisena Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla. Olemme ikään kuin saaneet tulevaisuuden tuottoja jo ennakkoon. Markkinat ovat alttiita heilahteluille etenkin, jos korko-odotukset tänä vuonna nousevat yllättäen tai jos kasvu jatkuu odotuksia heikompana.”

Korkosijoitusten tuotot korkotasoon nähden erittäin vahvat

Korkotason lasku Euroopassa lähelle nollaa siivitti korkosijoitusten tuotot Bergringin mielestä jopa liiankin hyviksi. ”Tuotto-odotus on korkojen osalta jatkossa erittäin alhainen. Myös Yhdysvalloissa korko-odotukset painuivat hyvin alhaiselle tasolle loppuvuodesta.”

Veritaksen korkosijoitukset tuottivat vuonna 2014 vahvasti, 5,5 prosenttia. Parhaiten korko-omaisuusluokan sisällä tuottivat nk. alhaisen riskiluokituksen yrityslainat, lähes 10 prosenttia.

Osaketuotot nousivat noin 9 prosenttiin

Osakemarkkinoiden hyvää kehitystä tuki vahvasti keskuspankkien aikaansaama riskinottohalukkuuden kasvu. ”Keskuspankkikommunikaatio jatkui likviditeettiä tukevana, koska kasvuodotukset – ja etenkin inflaatio- odotukset – laskivat vuoden aikana globaalisti. Kasvuodotusten lasku olisi yksinään saanut osakkeiden tuoton pakkaselle ilman keskuspankkien tukea.”

Veritaksen osaketuotot nousivat lähes 9 prosenttiin vuonna 2014 (16,7).

Positiivisia merkkejä Euroopasta

Euroopan keskuspankin EKP:n eilen julkistama elvytysohjelma luo Bergringin mukaan uskoa tilanteen tasoittumiselle ja voi kääntää kehityksen valoisampaan suuntaan myös Suomessa.

”Pankkien lainananto näyttää jatkuneen kasvu-uralla ja viimeisin EKP:n analyysi tältä viikolta osoitti, että jopa yritysten lainakysyntä investointeja varten on vihdoin herännyt. Tämä on varsin hyvä uutinen, ja toivomme trendin jatkuvan. Eilen julkistettu elvytysohjelma tukee nimenomaisesti tätä luotonannon orastavaa kasvua ja on välttämätön Euroopan heikossa taloustilanteessa.”

Veritaksen vakavaraisuus vahvistui vuoden takaisesta vakavaraisuuspääoman ollessa 29,1 prosenttia vastuuvelasta (27,6), mikä on 2,2-kertainen (2,1) vakavaraisuusrajaan nähden.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia