Veritaksen alkuvuoden sijoitustuotto hyvä – osakkeet tuottivat 8,3 prosenttia

  • Veritaksen sijoitukset tuottivat 4,2 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla
  • Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,9 prosenttia
  • Parhaiten tuottivat osakkeet, 8,3 prosenttia
  • Korkosijoitusten tuotto oli 2,0 prosenttia
  • Vakavaraisuus vahvistui 130,9 prosenttiin. 

Veritaksen sijoitustuotto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli hyvä. Osakkeet tuottivat parhaiten, 8,3 prosenttia.

”Globaaleilla markkinoilla on ollut hyvin hiljaista viime aikoina, jopa hieman liian hiljaista”, sijoitusjohtaja Niina Bergring analysoi.

”Osakkeiden arvostus on nyt suhteellisen korkealla, ja pitkän aikavälin tuotto-odotuksia pitää korjata sen mukaisesti. Olemme siksi valinneet varovaisen linjan riskipitoisten sijoitusten suhteen ja viime aikoina keventäneet osakepainoa. Saimme kuitenkin turvaavalla profiililla hyvän 4,2 prosentin tuoton koko salkulle.”

Korkosijoitukset tuottivat 2,0 prosenttia. ”Vaikka korkotaso on alhaalla, ovat korkosijoitukset edelleen tuottaneet hyvin. Tilanne voi jatkua, jolleivät keskuspankkien linjaukset yllättäen muutu”, Bergring sanoo.

Veritaksen sijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin reaalituotto-olettamaa enemmän. Vuoden alusta olettama laskettiin väliaikaisesti 3,0 prosenttiin. Tätä ennen se oli 3,5 prosenttia. Vuodesta 1997 Veritaksen keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on ollut 4,5 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana reaalituotto on ollut 6,9 prosenttia.

Hyvä sijoitustulos vahvisti Veritaksen vakavaraisuutta 130,9 prosenttiin. Vakavaraisuupääoma kasvoi 734,8 miljoonaan euroon (681,6 miljoonaa euroa 31.12.2016). Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,2.

Talouden valoisammat näkymät indikoivat yhdysvaltalaisen korkopolitiikan muutosta.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että FED joutuisi mahdollisesti nostamaan korkotasoa markkinoiden odotuksia enemmän.”

Kasvunäkymät ovat globaalisti myönteiset ja jollei suuria yllätyksiä tule, voi tuotto jatkaa maltillista positiivista kehitystä. Bergringin mukaan suotuisaa kehitystä voivat mahdollisesti horjuttaa Yhdysvaltain poliittinen epävakaus, geopoliittiset kriisit ja Kiinan epäterveellinen velkamäärä.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–6/2017

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun, ja tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. Lisää meistä osoitteessa veritas.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit