Veritaksen johtajiston pj Jan-Erik Stenman: Suomi tarvitsee innovatiivisia nuoria yrittäjiä

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työnantajia Suomessa. Yrittäjyydellä ja yritteliäisyydellä on tärkeä merkitys sekä suomalaiselle elinkeinoelämälle että Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle. Vakuutusryhmä Veritas panostaa pienten ja keskisuurten yritysten vakuutuspalveluihin.

Suomi tarvitsee innovatiivisia nuoria yrittäjiä, jotka turvaavat taloudellisen kehityksen tulevaisuudessa. Verrattuna muihin EU-maihin kuuluu Suomi vähiten yritteliäisiin kansoihin Euroopassa. Suomalaisesta on vaikeaa ryhtyä yrittäjäksi. Vaikka asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat jäykkiä, ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä yrittäjät äärettömän tärkeitä suomalaisen elinkeinoelämän kehittämiselle. Kaksi kolmasosaa työpaikoista on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Suurimmassa osassa suomalaisista yrityksistä on alle 10 työntekijää. ”Ilman pk-yrityksiä ja yrittäjiä Suomi saattaisi menettää asemansa innovatiivisena ja kilpailukykyisenä yhteiskuntana”, toteaa Veritas-ryhmän johtajiston puheenjohtaja Jan-Erik Stenman Veritaksen 100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Vaasassa. Stenman toteaa, että Veritas on tehnyt tietoisen valinnan ja keskittynyt ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien vakuutuspalveluihin. ”Tunnemme kohderyhmämme hyvin, ja olemme kehittäneet ja sopeuttaneet palveluitamme heille. Kilpailukykymme on henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Pienellä yrityksellä ei ole varaa olla vakuutusasiantuntija, joten tarjoamme heille asiantuntijuutta, neuvoja ja räätälöityjä vakuutusratkaisuja. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä henkilökohtaiseen neuvontaamme, josta saa apua erilaisiin yrityselämässä eteen tuleviin tilanteisiin”. Veritaksen asiantuntijat ovat auttaneet yrityksiä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä vakuutusratkaisuissa. Yrittäjyyteen kannustetaan monella eri taholla. Hallituksen yrittäjyyttä tukeva ohjelma on iso askel eteenpäin. Sen lisäksi uusia yrittäjiä tuetaan taloudellisesti mm. investointituilla ja starttirahoilla. "Mutta se ei yksinään riitä lisäämään yritysten määrää ja työpaikkoja pitkällä tähtäimellä. Meillä ei ole oikeaa asennetta yrittäjyyteen tänä päivänä. Tarvitsemme asennemuutosta, joka alkaa jo koulunpenkiltä”, sanoo Stenman. Yritystoimintaa ja yrittäjyyttä koskevaa tiedotustoimintaa tarvitaan kannustamaan nuoria perustamaan yrityksiä. ”Me Veritaksessa otamme osaa aktiivisesti yrittäjien ja nuorten informointiin yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista koskevissa asioissa”, kertoo Veritaksen Vaasan aluejohtaja Timo Sairo. Veritas on ottanut osaa mm. Superstart-projektiin Pohjanmaalla. Projektin aikana mm. kauppakorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat saivat tietoa yrittäjyydestä. Suomalaisen työeläkejärjestelmän perustana on ollut myös työeläkevarojen palauttaminen suomalaiseen työelämään lainoituksen ja investointien kautta, mikä edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä. "Sama pätee eläkeyhtiöiden sijoituksiin. Institutionaalisina sijoittajina meillä on tietty velvollisuus tukea suomalaista elinkeinoelämää. Samalla meidän pitää tietenkin huolehtia siitä, että eläkevaroja hoidetaan tehokkaasti. Tässä tehtävässä olemmekin onnistuneet hyvin", toteaa Stenman. Koko Veritaksen 100-vuotisen historian ajan yritteliäisyys on ollut myös Veritaksen oman toiminnan kirjoittamaton periaate. ”Yrittäjyys ja sen tukeminen ovat olleet tärkeitä arvoja myös palveluitamme suunniteltaessa. Merkittävä osa palveluistamme koostuu yrittäjien vakuutuspalveluista. Veritaksella on kokemusta esimerkiksi lakisääteisistä eläkevakuutuksista niiden voimaantulosta lähtien”, toteaa Stenman.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa