Veritaksen organisaatiota kehitetään

Työnkiertoa johtoryhmissä Veritaksen organisaatiota kehitetään Veritas-ryhmä kehittää jatkuvasti organisaatiotaan vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Uusi toiminto, asiakaspalvelukeskus, perustetaan 1.4.2006 Veritaksen asiakasneuvonnan ja yhteistyökumppaneille tarjottavan myyntituen parantamiseksi. Samanaikaisesti muutamat johtoryhmien jäsenet vaihtavat vastuualueitaan.

Uusi asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa Veritas Henki- ja Eläkevakuutuksessa 1. huhtikuuta. Veritas-ryhmän nykyinen myyntijohtaja, Veritas Eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Margolit Söderholm jättää vastuun ryhmän myynnistä ja markkinoinnista Veritas Henkivakuutuksen varatoimitusjohtajalle Henrik Karlssonille. Söderholmista tulee vastaperustetun asiakaspalvelukeskuksen johtaja. Keskuksen tavoitteena on tukea sekä omia että muita myyntikanavia sekä kehittää palveluita ja uusia tuotteita asiakkaille. ”Meillä on tavoitteena palvella yhteistyökumppaneitamme tulevaisuudessa vielä paremmin. Tämä myyntiverkosto on meille tärkeä, ja siksi organisoimme toimintaamme uudelleen”, sanoo Jan-Erik Stenman, Veritaksen johtajiston puheenjohtaja. Stenmanin mielestä on myös tärkeää ja tervettä, että johtoryhmissä tehdään työnkiertoa ja opitaan uusia vastuualueita. Se on tärkeää ryhmän näkökannalta tulevaa kehitystä ja toiminnan tehostamista ajatellen, mutta myös yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisen kehityksen kannalta. ”Me Veritaksessa uskomme, että työnkierto on keino viedä ryhmää eteenpäin. Veritas-ryhmään on myös rekrytoitu uutta henkilöstöä ryhmän toiminnan kehittämisen yhteydessä. Veritaksella on tänä päivänä yli 470 työntekijää”, toteaa Stenman. ”Olemme tehneet joitakin uudelleenjärjestelyitä ryhmässä ja tulemme jatkossakin etsimään keinoja ollaksemme tehokkaampia ja parantaaksemme lisää asiakaspalveluamme”, jatkaa Stenman. Myös ryhmän vahinkovakuutusyhtiö, Veritas Vahinkovakuutus, uudelleenjärjestelee toimintaansa vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin. ”Ollaksemme kilpailukykyisiä markkinoilla meidän täytyy kuunnella aktiivisesti asiakkaitamme ja sovittaa toimintaamme ajan vaatimiin tarpeisiin ja vaatimuksiin”, toteaa Stenman.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit