• news.cision.com/
  • Veritas/
  • Veritaksen sijoitukset tuottivat erinomaiset 8,0 prosenttia – asiakkaat hyötyvät parantuneina asiakashyvityksinä

Veritaksen sijoitukset tuottivat erinomaiset 8,0 prosenttia – asiakkaat hyötyvät parantuneina asiakashyvityksinä

Report this content

Vuosi 2017 oli sijoitustuottojen osalta erittäin vahva ja Veritaksen sijoitukset tuottivat erinomaisesti. Kokonaistuotto oli 8,0 prosenttia osakkeiden tuoton ollessa 14,9 prosenttia.

”Viiden vuoden reaalituotot nousevat 6,1 prosenttiin”, sijoitusjohtaja Niina Bergring sanoo. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin reaalituotto-olettama on 3,5 prosenttia.

Hyvä tulos vahvisti vakavaraisuutta ja vakavaraisuusaste oli vuoden päättyessä 131,6 prosenttia. Asiakkaamme hyötyvät hyvästä tuloksesta, sillä siirrämme asiakashyvityksiin 20 prosenttia enemmän varoja edellisvuoteen verrattuna eli yhteensä 8,6 (7,1) miljoonaa euroa.

Erinomainen sijoitustulos maltillisella riskitasolla

Menneenä vuonna markkinoilla toteutui ns. ”goldilocks”-skenaario, jossa kasvuvauhti kiihtyy ja yritysten tulokset paranevat, mutta inflaatiohuolia ei ole.

”Tässä tilanteessa keskuspankkien voidaan olettaa jatkavan elvyttävää rahapolitiikkaansa. Odotimme alkuvuodesta perusskenaariomme mukaan hieman maltillisempaa tuottoa. Nyt jokainen omaisuusluokka tuotti vahvasti”, Bergring kertoo.

Sijoitushorisontissa vuodenvaihteen jälkeen selkeä muutos

Alkuvuosi on tuonut selkeän muutoksen viime vuoden rauhallisuuteen. Inflaatio-odotukset heräilevät ja ravistelevat markkinoita.

”Osasimme tätä jo odottaakin. Monet keskuspankit vähentänevät tukiostoja ja ovat myös indikoineet nostavansa korkoja. Yhdysvalloissa taloutta stimuloidaan verokevennyksin ja mahdollisesti myös kasvavan valtion investointiaktiivisuuden kautta, vaikka työttömyys on jo nyt hyvin alhaisella tasolla. USA:n valtionvelkataakan ennustetaankin kasvavan huomattavasti. Korkotasoissa on tapahtunut selkeä liike ylöspäin tammi-helmikuussa.”

Myynnissä hyvät näkymät

Veritaksen TyEL-vakuutuskanta vahvistui hieman vuonna 2017. Sekä vakuutettujen TyEL-asiakkaiden määrä että TyEL-palkkasumma kasvoi.

”Työeläkemarkkinoilla tapahtuneen keskittymisen myötä Veritaksesta on muodostumassa ainoa todellinen vaihtoehto pk-yrityksille ja yrittäjille”, asiakkuusjohtaja Mika Paananen toteaa. ”Työeläkealan pk-yrityksenä meillä on ihan eri lähtökohdat ymmärtää toista pk-yritystä ja yrittäjää ja tarjota juuri heille räätälöityä palvelua.”

”Odotamme vuodelta 2018 kiinnostavia vakuuttamiskeskusteluja nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Uskomme, että monet uudetkin asiakkaat haluavat jatkossa markkinoiden parasta työeläkepalvelua, omalta henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltään.”

Vuonna 2017 Veritas vakuutti 7 315 (7 134) yritystä yhteensä 1,71 (1,69) miljardin palkkasummalla.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tilinpäätöskatsaus 2017

Tilinpäätöskatsauksen 2017 tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, puh. 010 550 1600
Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Asiakkuusjohtaja Mika Paananen, puh. 010 5501 507, 045 200 3004
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 786, 050 593 0138

Lähettäjä

Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun, ja tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. Lisää meistä osoitteessa veritas.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit