Veritas avstår tomtaffärerna på Paavo Nurmis allé 3

Report this content

Veritas drar tillbaka sin ansökan om att få köpa tomten på adressen Paavo Nurmis allé 3. Planen var att bygga nya lokaler för bolagets huvudkontorsfunktioner på tomten.

Veritas har redan en tid sökt efter nya lokaler och har i samråd med Åbo stads ledning gjort en ansökan 1.2.2018 om att få köpa tomten på Paavo Nurmis allé 3.

Förutsättningen för tomtköpet har varit en planeändring gällande användningsändamålet. Målet har varit att genom normal planläggningsprocess anpassa byggandet och byggnaden till den omgivande miljön så att grannarnas önskemål och omgivningens krav beaktas så bra som möjligt. Vi har velat försäkra oss om att vi på det här sättet kan genomföra projektet i snabb tidtabell.

Behandlingen av vår ansökan och diskussionen som väckts runt den ger anledning att anta att det skulle ha funnits osäkerhetsmoment gällande planändringen och dess tidtabell, även om Åbo stad skulle ha beslutat att sälja tomten åt Veritas.

”Vi behöver fortfarande nya utrymmen, och söker nu en annorlunda lösning”, säger bolagets verkställande direktör Carl Pettersson.

Åbo stad har förbundit sig till att fortsätta samarbetet med Veritas för att säkerställa att utrymmesprojektet går vidare. Det gemensamma målet är att finna en lösning i Åbo som fyller Veritas behov för ett nytt huvudkontor.

”Staden kommer vid behov att stöda Veritas huvudkontorsprojekt så att bolaget kan framskrida med det så smidigt som möjligt”, konstaterar biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsinformation

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Fastighetsdirektör Peter Karlsson, tfn 050 561 9545

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: