Veritas Eläkevakuutuksen asiakkaat hyötyvät erinomaisesta sijoitustuloksesta ja vakavaraisuudesta

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 2007

Veritas Eläkevakuutuksen asiakkaat hyötyvät erinomaisesta sijoitustuloksesta ja ennätysvahvasta vakavaraisuudesta

- Veritas Eläkevakuutuksen sijoitustoiminnalle huipputulos;
sijoitukset tuottivat jopa 8,5 %
- Vakavaraisuus vahvistui merkittävästi ennätyslukemiin 38,5 %
- Loistava taloudellinen tulos hyödyttää asiakkaita maksualennusten
eli nk. asiakashyvitysten muodossa
- Veritas Eläkevakuutus myi tytäryhtiönsä Veritas Henkivakuutuksen Aktialle ja nousi samalla Aktia-konsernin merkittäväksi omistajaksi

”Kuluva vuosi on alkanut Veritas Eläkevakuutuksen osalta hyvin. Sijoituksemme tuottivat viime vuonna työeläkeyhtiöistä parhaiten, ja trendi on jatkunut, mihin olemme erittäin tyytyväisiä”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman yhtiön osavuosituloksesta. Sen lisäksi, että sijoitukset ovat tuottaneet hyvin, on vakavaraisuus vahvistunut ja toiminta kokonaisuudessaan tehostunut. ”Yhtiötä kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Olemme tehneet hyvää tulosta TyEL-vakuutusten siirroissa, ja asiakasvirta on positiivinen”.

Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti oli käyvin arvoin 8,5 ajalla 1.1.–30.6.2007 verrattuna edellisen vuoden saman ajankohdan 2,2 %:iin. Syynä erinomaiseen sijoitustulokseen on osakemarkkinoilla tapahtunut nousu yhdistettynä onnistuneeseen sijoitusstrategiaamme. Noteerattujen osakkeiden tuottoprosentti oli jopa 17,9 %, mikä ylittää vertailuindeksin selvästi. ”Sen lisäksi, että osakkeet ovat tuottaneet hyvin, ovat kiinteistösijoituksemme tuottaneet paremmin kuin markkinoilla keskimäärin”, korostaa Stenman.

Sijoitustoiminnan erinomainen tulos johti yhtiön vakavaraisuuden vahvistumiseen merkittävästi. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa ennätykselliset 38,5 %, mikä on 2,4 kertaa vakavaraisuusraja. ”Vahvan vakavaraisuuden turvin meillä on mahdollisuus seurata jatkossakin pitkän tähtäimen sijoitussuunnitelmaamme jopa nykyisen kaltaisessa rauhattomassa markkinatilanteessa. Vahva vakavaraisuus hyödyttää myös asiakkaita maksualennusten eli nk. asiakashyvitysten muodossa”, sanoo Stenman.

Uusia asiakkaita

Veritas Eläkevakuutus on tehnyt loistavan tuloksen yritysten TyEL-vakuutusten siirroissa tänä vuonna. Monet asiakkaat ovat päättäneet keskittää vakuutuksensa Veritas Eläkevakuutukseen sen jälkeen, kun uusi työntekijän eläkelaki (TyEL) astui voimaan vuodenvaihteessa. Työnantaja voi vakuuttaa nyt kaikki työsuhteet samassa työeläkeyhtiössä työsuhteen pituudesta ja toimialasta riippumatta.

Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo on kasvanut 5,0 %:lla 145,9 miljoonaan euroon verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Yhtiöllä oli kesäkuun lopussa yhteensä 7 900 TyEL-vakuutusta ja 14 100 YEL-vakuutusta. Samaan aikaan Veritas Eläkevakuutus maksoi eläkettä 22 400 eläkkeensaajalle.

Uudelleenorganisoitu toimintamalli

Veritas Eläkevakuutus on panostanut viime vuosina toimintansa kehittämiseen. Liikekulusuhde, jolla mitataan tehokkuutta, oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 85,9 % (89,9 %, 1.1.–30.6.2006).

”Sen seurauksena, että pyrimme parantamaan henkilökohtaista asiakaspalveluamme ja tehostamaan toimintaamme ja myös sen seurauksena, että myimme tytäryhtiömme Veritas Henkivakuutuksen yhtiön strategiselle yhteistyökumppanille, Aktia-konsernille, otimme käyttöön Veritas Eläkevakuutuksessa uuden organisaatiomallin tämän vuoden kesäkuussa. Organisaatiota sopeutettiin vallitsevaan toimintaympäristöön”, kertoo Jan-Erik Stenman. ”Olemme myös tehneet työtä myyntiverkostomme uudelleenjärjestelyiden parissa. Aktian kanssa solmitun kaupan seurauksena jakeluverkostostamme tuli merkittävästi laajempi”, jatkaa Stenman ja korostaa, että yhtiö tulee keskittymään tulevina vuosina kasvuun ja asiakashankintaan.

Tulevia panostuksia

Veritas Eläkevakuutuksen painopistealueet ovat lähivuosina asiakaspalvelussa ja asiakashankinnassa. ”Tulemme myös tehostamaan toimintaamme, mutta emme tee sitä yritys- ja yrittäjäasiakkaidemme arvostaman hyvän, joustavan ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun kustannuksella”, sanoo Stenman, joka näkee Veritas Eläkevakuutuksen tulevaisuudennäkymät positiivisina.

”Sijoitusilmapiiri tulee olemaan loppuvuonna haastava. Osake- ja korkomarkkinoiden epävarmuudesta ja kasvavista riskeistä huolimatta arvioimme, että yritykset sekä Euroopassa että USA:ssa ovat hyvässä kunnossa ja ne ovat useimmissa tapauksissa onnistuneet täyttämään niille asetetut odotukset, ja monet yritykset näyttävät houkuttavilta sijoitusmielessä. Valitsemme valikoiden sijoitusobjektimme ja suosimme osakkeita korkoinstrumenttien sijaan, sillä korkomarkkinoita voi kuvailla tällä hetkellä melkein kaoottisiksi.”

Asiakashyvitysten odotetaan olevan erittäin kilpailukykyisellä tasolla korkean vakavaraisuuden ansiosta. ”Positiivisen siirtoliikennetuloksen ansiosta odotamme myös maksutulon kasvavan vuositasolla vielä nopeammin verrattuna edelliseen vuoteen”, toteaa Stenman lopuksi.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUSLiitteet
Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–6/2007 (pdf)

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa