Veritas Henkivakuutuksen tj Matti Ruohonen: Lisäeläkevakuutukset merkittävä sitouttamiskeino

Suomalainen yhteiskunta tulee lähitulevaisuudessa tilanteeseen, jossa pätevästä työvoimasta on pulaa. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen yhteydessä työmarkkinoilta poistuu enemmän työväkeä kuin sinne tulee. Yrityksissä ongelmaa ei ole vielä laaja-alaisesti tiedostettu. ”Suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisestä ja pätevän työvoiman pulasta tulevaisuudessa puhutaan kyllä yleisellä tasolla, mutta mitä se tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi pk-yrityksille, sitä ei ole mietitty vielä laaja-alaisesti”, toteaa Veritas Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Matti Ruohonen vakuutusryhmä Veritaksen 100-vuotisjuhlien yhteydessä Kuopiossa. ”Yrityksissä ei ole mietitty, miten yhä vähenevä pätevä työvoima sitoutetaan yrityksiin. Tuleva työvoimapula koskettaa etenkin pk-yrityksiä, joissa yhdenkin avainhenkilön äkillinen poisjäänti töistä vaikuttaa suuresti. Tyypillisimmillään avainhenkilö on johtaja, asiantuntija tai hengenluoja, jolla on pitkä työkokemus, paljon merkittävää tietotaitoa sekä tärkeitä asiakassuhteita. Tällaisen henkilön eläkkeelle jääminen, pitkä sairasloma tai siirtyminen kilpailijan palvelukseen on yritykselle suuri taloudellinen menetys”, varoittaa Matti Ruohonen. Kilpailu pätevistä ammattilaisista pakottaa yritykset miettimään uudestaan henkilöstön sitouttamistapoja. Avainhenkilöitä voidaan sitouttaa esimerkiksi paljon puhutuilla optiolla, mutta pk-yritykset eivät pysty tarjoamaan yhtä hyviä rahallisia tai muita etuja kuin suuryritykset. ”Palkan ja lyhyen aikavälin kannusteiden lisäksi tarvitaan pitkäaikaisia kannusteita. Niitä voivat olla esimerkiksi lisäeläkevakuutukset, jotka takaavat työntekijälle hyvän toimeentulon eläkkeelläkin”, Ruohonen toteaa. ”Lisäeläkevakuutuksilla saa kilpailukykyisen, tasa-arvoisen ja johdonmukaisen kannustinjärjestelmän, joka voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan. Yrityksen hankkima lisäeläkevakuutus sitouttaa työntekijät yritykseen pidemmäksi aikaa, kun vakuutuksen tuomat edut saa käyttöönsä vasta eläkkeellä. Vakuutukset voivat olla myös keino motivoida avainhenkilöitä pysymään pidempään töissä sekä viihtymään paremmin töissä. Työntekijä arvostaa työnantajaa, joka huolehtii työntekijän elintason turvaamisesta myös eläkkeellä. Yrityksen maksama lisäeläkevakuutus on työntekijälle myös edullisempi palkitsemisvaihtoehto, sillä eläkkeellä työntekijä maksaa ansiotuloistaan tavallisesti pienemmän veroprosentin mukaan veroja”, korostaa Matti Ruohonen. Veritaksen Kuopion alueen piiripäällikkö Kari Korhonen on huomannut yritysten heränneen viime aikoina miettimään palkitsemis- ja motivointikeinoja entistä enemmän: ”Halukkuus lisävakuutusten ottoon on kasvanut. Lisäeläkevakuutuksien lisäksi yritysasiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita ottamaan myös henki- ja sairaskuluvakuutuksia omille työntekijöilleen. Uskon, että kiinnostus tärkeiden henkilöstöresurssien vakuuttamiseen lisääntyy jatkossa merkittävästi. Näitä ratkaisuja mietittäessä kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen.”

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit