Veritas Henkivakuutuksen tj Matti Ruohonen: Yksilöllinen eläkevakuutus tulevaisuudessa entistä tärkeämpi

Yksilöllisistä eläkevakuutuksista on tullut yhä suositumpi tapa säästää eläkeikää varten. Jo yli puoli miljoonaa suomalaista on hankkinut itselleen lakisääteisen työeläkkeen lisäturvaksi yksilöllisen eläkevakuutuksen. ”Nykymaailmassa on monia tekijöitä, jotka aiheuttavat puutteita eläketurvaan. Esimerkiksi työttömyys, määräaikaiset työsuhteet ja perhevapaat verottavat aikanaan maksettavaa lakisääteistä eläketurvaa. Yksilöllistä eläkevakuutusta tarvitaan turvaamaan elintaso eläkkeelläkin”, korostaa Veritas Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Matti Ruohonen vakuutusryhmä Veritaksen 100-vuotisjuhlien yhteydessä Tampereella. Matti Ruohosen mukaan väestön ikääntyminen ja eläköitymiskysymyksen ratkaisu ovat asioita, joihin tarvitaan monipuolisia kannanottoja. Tavallisen kansalaisen näkökulmaa ei saisi unohtaa: ”Meidän tulisi muistaa, että kyse on tavallisista kansalaisista, jotka näitä vakuutuksia ottavat. On heidän etujensa mukaista luoda järjestelmä, jossa eläkesäästäminen koetaan turvallisena tapana varmistaa oman eläkeiän elintaso.” Ruohonen peräänkuuluttaa yhteiskunnan vastuuta eläkesuunnittelussa: ”Kun tavallisten kansalaisten edellytetään yhä enemmän kantavan vastuuta hyvinvoinnistaan eläkeaikana, on kansalaisille taattava turvallinen tapa säästää omaa eläkettään varten. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskevia uudistuksia ei voi tehdä jatkuvasti.” Ruohosen mukaan tässä tilanteessa tarvitaan pitkäaikaista suunnittelua esimerkiksi eläkkeitä koskevaan verotukseen: ”Verotus ei ole kuitenkaan ainoa asia, josta meidän pitää keskustella. Esimerkiksi elinaikakerroin ja vakuutusten siirrettävyys vaativat keskustelua, johon on otettava mukaan kaikki osapuolet.” ”Tässä tilanteessa meidän tulisi saada työrauha miettiä näitä uudistuksia useasta eri näkökulmasta. Selkeillä ja toimivilla pelisäännöillä takaamme sen, että eläkevakuutuksen ottaja voi luottaa järjestelmän toimivuuteen myös tulevaisuudessa”, Ruohonen toteaa. Ruohonen pitää vakuutussäästämistä oivallisena tapana varmistaa eläkeiän toimeentulo. ”Yksilölliset eläkevakuutukset ovat turvallinen tapa säästää. Niitä tarjoavilla yhtiöillä on tiukka valvonta ja asiakkaan kannalta turvalliset vakavaraisuusrajat. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta maksetaan kuukausieläkettä, mikä takaa tasaisen toimeentulon eläkkeelläkin”, Ruohonen korostaa. ”Muuhun säästämiseen ja sijoittamiseen liittyy houkutus nostaa varoja ennen eläkeiän alkamista. Tällöin säästöt eivät välttämättä riitä kattamaan koko eläkeikää. Säästettyjä rahoja ei myöskään saa yksilöllisen eläkevakuutuksen tapaan käyttöön kuukausittain, vaan säästäjä joutuu aina purkamaan sijoituksiaan, jotta rahoja saa käyttöönsä. Tällöin saattaa realisoitua myös verotettavaa luovutusvoittoa.” Eläkevakuutukset myös yrityksen keino turvata työntekijöiden tulevaisuus Myös yritykset ovat viime vuosina havahtuneet työntekijöiden eläköitymisongelmaan. ”Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on uhka, jota ei ole kuitenkaan vielä kaikissa yrityksissä tiedostettu. Erilaisilla vakuutusratkaisuilla yrityksen tärkeimmät voimavarat voidaan pitää töissä pidempään. Yrityksen ottamasta eläkevakuutuksesta hyötyy sekä yritys että työntekijä. Yrityksen maksama eläke houkuttelee tekemään töitä pidempään, mikä helpottaa tulevaisuudessa työvoimapulaa ja takaa työntekijöille taas vastaavasti suuremman eläkkeen”, toteaa Matti Ruohonen.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa