• news.cision.com/
  • Veritas/
  • Veritas inleder försäljningssamarbete med Fennia – Fennia köper Veritas andel i Folksam Skadeförsäkring

Veritas inleder försäljningssamarbete med Fennia – Fennia köper Veritas andel i Folksam Skadeförsäkring

Report this content

Veritas ingår avtal om försäljnings- och skötselsamarbete med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Samarbetsavtalet är en del av en helhet där Veritas säljer sin andel om 15 procent i Folksam Skadeförsäkring Ab till Fennia.

Veritas verkställande direktör Carl Pettersson gläder sig över samarbetsavtalet.

”Vi har redan nu ett väldigt starkt samarbetsnätverk som i och med detta förstärks ytterligare.”

Efter Folksam-affären kommer Veritas och Fennia att ha en stor gemensam kundstock.

”Vi riktar oss båda till en liknande målgrupp och har en gemensam hållning till våra kunder. Tillsammans kommer vi att utgöra ett starkt alternativ på marknaden. Vi ser fram emot att inleda vårt samarbete med Fennia.”

Försäljningen av aktierna i Folksam Skadeförsäkring är en del av en transaktion där majoritetsägaren Folksam Sak (75 procent) och minoritetsägaren Aktia Bank Abp (10 procent) säljer sina innehav i bolaget till Fennia. Affären ska godkännas av myndigheterna innan den förverkligas. SEB Corporate Finance fungerade som finansiell rådgivare till Veritas.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Direktör för kundförhållanden Mika Paananen, tfn 045 200 3004

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: