Veritas Jälleenvakuutus ja Veritas Henkivakuutus sulautuvat

Veritas Jälleenvakuutus ja Veritas Henkivakuutus sulautuvat Veritas Jälleenvakuutuksen ja Veritas Henkivakuutuksen hallitukset ovat päättäneet ehdottaa yhtiökokouksille yhtiöiden sulautumista. Fuusiolla, joka suunnitelmien mukaan toteutettaisiin 31. joulukuuta 2003, selkeytetään Veritas-yhtiöiden omistusrakennetta sekä tehostetaan toiminnan ohjausta. Sulautumiseen tarvitaan Vakuutusvalvontaviraston hyväksyntä, jota yhtiöt hakevat 27. kesäkuuta 2003 pidettävien yhtiökokousten jälkeen. Veritas Jälleenvakuutuksella on tätä nykyä enää pienimuotoista toimintaa Veritas-ryhmän jälleenvakuuttajana. Fuusion kautta yhtiö tulee mukaan Veritas Henkivakuutuksen toimintaan, joka on lähellä sitä toimintaa jota Veritas Jälleenvakuutuksella myös aiemmin on ollut. Yhtiö tulee osalliseksi toimintaa, jossa tuotteet, järjestelmät sekä osaaminen ja monipuolinen myyntiverkosto ovat valmiit. Veritas Henkivakuutuksella on kasvava henkivakuutuskanta ja yhtiön tuotteita myy oma myyntiorganisaatio sekä yhteistyöpankit. Yhtiön vakavaraisuusaste vahvistuu runsaalla kahdella prosenttiyksiköllä ja tämä parantaa yhtiön kilpailukykyä markkinoilla. Koska Veritas Jälleenvakuutus on ostanut palveluja muilta Veritas-ryhmän yhtiöiltä ei fuusiolla ole henkilöstövaikutuksia. Veritas Jälleenvakuutuksen omistaa yhteensä 50 osakkeenomistajaa, joille jokaista osaketta kohti tarjotaan yksi Veritas Henkivakuutuksen osake. Veritas Eläkevakuutus omistaa tällä hetkellä kokonaisuudessaan Veritas Henkivakuutuksen ja fuusion jälkeen 86 %. Lisätietoja: Veritas Henkivakuutus, toimitusjohtaja Matti Ruohonen, puh. 010 550 1914, gsm 0500-328 466 www.veritas.fi Lähettäjä: Cristel Noopila, puh. 010 5501 797 cristel.noopila@veritas.fi Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00740/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa