Veritas och Pensions-Alandia är nu ett bolag

Report this content

Det sammanslagna bolaget är minst av Finlands nu fyra pensionsbolag sett till marknadsandel, men har en stark finansiell position.

Bolagen fusionerades 1.1.2019 och fortsätter som Veritas Pensionsförsäkring. Enligt verkställande direktör Carl Pettersson har man nu fått bekräftelse på att alla de effekter som väntades också förverkligas.

”Fusionen stärker vår solvens med cirka en procentenhet. Det är ett bra kvitto på att både Veritas och Pensions-Alandia historiskt sett har lyckats väldigt bra med sin placeringsverksamhet. Vi ligger tvåa i solvens om man utgår från branschens resultat efter tredje kvartalet i fjol.”

”En allt starkare solvens ger oss en större buffert och en större rörelsefrihet i våra placeringsbeslut. Vi förvaltar nu en cirka tio procent större placeringsportfölj än tidigare”, säger Pettersson.

Efter sammanslagningen uppgår Veritas placeringsportfölj till cirka 3,5 miljarder euro.

Också bolagets försäkringsstock växte med omkring tio procent vid årsskiftet. Veritas har nu cirka 19 500 försäkringstagare och sköter pensionsskyddet för uppemot 120 000 finländare.

Hos kunderna märks fusionen framför allt i form av större kundåterbäringar.

”Vi överför hela besparingen i administrationskostnader till kundåterbäringar, cirka en miljon euro varje år. Det ökar vår konkurrenskraft och gör oss till ett attraktivare alternativ på marknaden.”

Enligt Pettersson förbättrar den effektivare verksamheten bolagets omkostnadsprocent med tre till fyra procentenheter.

Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna. Försäkringarna och pensionerna fortsätter som förut.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit