Veritas Pensionsförsäkring och Pensions-Alandia går samman 2019

Report this content

Pensions-Alandia och Veritas Pensionsförsäkring har ingått ett intentionsavtal gällande fusion. Målet är ett pensionsbolag som är det bästa alternativet för små och medelstora företag och företagare.

Bolagen har haft ett koassuransavtal sedan år 1961 med delat ansvar för Pensions-Alandias försäkringar och med vissa gemensamma funktioner. Fusionen gör det kostnadseffektivare att driva verksamheten, eftersom man kan minimera dubbla kostnader, speciellt inom förvaltning och administration.

Den årliga besparingen i administrationskostnader uppskattas till lite under en miljon euro.

”Det innebär goda nyheter för våra kunder. Den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer att ha en positiv inverkan på våra kundåterbäringar. Samtidigt ger den oss möjligheter att ytterligare utveckla vår service”, berättar Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

”Fusionen stärker klart vår ställning som det fjärde alternativet på marknaden. Veritas kommer fortfarande att vara det minsta pensionsbolaget, men finansiellt mycket starkt. Små och medelstora företag har behov som skiljer sig från de storas, och de behöver ett mindre pensionsbolag som kan möta dem.”

Verksamheten fortsätter under Veritas varumärke

Avsikten är att det sammanslagna bolaget fortsätter under Veritas varumärke och har sin hemort i Åbo.

Om fusionsplanen godkänns av båda bolagens styrelser och bolagsstämmor samt av myndigheterna blir Pensions-Alandias kunder automatiskt kunder hos Veritas 1.1.2019.

”Tack vare vår långa gemensamma historia tror jag absolut att Pensions-Alandias kunder kommer att trivas hos oss. Vi har alltid haft ett likadant servicetänk med Pensions-Alandia”, menar Pettersson.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av varken Veritas eller Pensions-Alandias kunder. Också försäkringsvillkoren och pensionsförmånerna fortsätter som tidigare.

Efter sammanslagningen har Veritas cirka 8 200 ArPL-kunder och 11 500 FöPL-kunder. Bolaget sköter pensionsskyddet för sammanlagt cirka 114 000 finländare och förvaltar placeringar om 3,5 miljarder euro. Siffrorna baserar sig på uppgifter för år 2017.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit