Veritas placeringar avkastade 1,4 procent

–      Veritas placeringar gav en avkastning om 1,4 procent (3,8 procent).
–      Bäst avkastade aktierna, 3,9 procent (4,0 procent).
–      Den genomsnittliga nominella årsavkastningen sedan 1.7.2003 var 5,5 procent.
–      Solvenskapitalet var 480,4 miljoner euro eller 25,5 procent av ansvarsskulden.
–      Premieinkomsten hålls på samma nivå som året innan, 227,4 miljoner euro (227,6 miljoner euro).

Verkställande direktör Jan-Erik Stenman anser att Veritas gjorde ett förhållandevis gott resultat med tanke på den rådande ekonomiska situationen. ”Det försvagade ekonomiska läget återspeglas i Veritas halvårsresultat. Vår premieinkomst hålls i stort sett på samma nivå som året innan. Storindustrin har redan tidigare drabbats av den tynande exporten, och nu rinner effekterna ner på deras leverantörer”, analyserar Stenman resultatet.

Veritas placeringar avkastade totalt 1,4 procent. Värdet på hela placeringsstocken uppgick till 2,3 miljarder euro i slutet av juni månad. Av alla placeringsslag gav aktierna den bästa avkastningen, 3,9 procent. De noterade aktierna avkastade 4,0 procent.

”Även om aktierna har avkastat bra kommer hösten att inledas med samma globala ekonomiska oro som präglat årets första hälft. Men det finns också stora förväntningar på att den ekonomiska tillväxten sakta men säkert återhämtar sig”, berättar placeringschef Veronica Törnwall. ”Företagen uppvisar stärkta balanser och har ställvis gett en mycket god dividendavkastning. Potential finns särskilt i Europa där värderingarna är låga men avkastningsförväntningarna höga.”

Ränteportföljen avkastade totalt -0,8 procent. ”Den stigande räntenivån tyngde ränteavkastningen”, förklarar Törnwall. ”Avkastningen på statsobligationer både i utvecklade och utvecklingsländer var negativ under rapporteringsperioden. Framöver kommer företagsobligationer och -lån vara ett mera lockande alternativ i och med en betydligt högre avkastningspotential.”

Fastighetsplaceringarna avkastade 3,0 procent under årets första hälft. Förra året var fastighetsplaceringarnas avkastning 3,1 procent.

Veritas solvenskapital uppgick till 480,4 miljoner euro eller 25,5 procent av ansvarsskulden. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,2, vilket är en betryggande nivå.

Uppgifterna om delårsresultatet 1–6/2013 är inte reviderade.
 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor:
Delårsresultat 1–6/2013
Placeringar och placeringsavkastning 1-6/2013 grupperade enligt Finansinsinspektionens föreskrifter

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringschef Veronica Törnwall, tfn 010 5501 812, 040 514 7229
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046
 

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.