• news.cision.com/
  • Veritas/
  • Veritas placeringar gav en utmärkt avkastning om 8,0 procent – kunderna gynnas av växande kundåterbäringar

Veritas placeringar gav en utmärkt avkastning om 8,0 procent – kunderna gynnas av växande kundåterbäringar

Report this content

År 2017 var ett starkt placeringsår och Veritas placeringar gav en utmärkt avkastning. Totalt avkastade placeringarna 8,0 procent och aktierna 14,9 procent.

”Realavkastningen uppgår till 6,1 procent för de fem senaste åren”, säger placeringsdirektör Niina Bergring. Pensionsskyddscentralens långsiktiga realavkastningsantagande är 3,5 procent.

Det goda resultatet förstärkte solvensen och solvensnivån var vid årets slut 131,6 procent. Våra kunder drar nytta av resultatet då vi jämfört med förra året överför 20 procent mer medel, alltså totalt 8,6 (7,1) miljoner euro, till kundåterbäringar.

Utmärkt placeringsresultat med måttfull risknivå

Fjolåret präglades av ett s.k. ”goldilocks”-scenario, där tillväxten försnabbas och företagens resultat förbättras utan inflationsrisker.

”I det här läget kan man utgå från att centralbankerna fortsätter sina stimulansåtgärder. Enligt vårt basscenario förväntade vi oss i början av året en betydligt moderatare avkastning.  Nu avkastade alla tillgångsslag starkt”, berättar Bergring.

Placeringsklimatet har ändrat sedan årsskiftet

Början av året har klart ändrat på fjolårets lugn. Inflationsförväntningarna har vaknat och skakar om marknaden.

”Men vi visste redan vänta på det här. Många centralbanker har minskat på stödköpen och har indikerat att de kommer att höja på räntenivåerna. I Förenta staterna stimuleras ekonomin med skattelättnader och också kanske genom ökad statlig investeringsaktivitet, även om arbetslösheten redan nu är på en väldigt låg nivå. Statsskulden i USA förutspås därför växa betydligt. I räntenivåerna har det skett ett märkbart hopp uppåt i januari-februari.”

Goda utsikter för försäljningen

Veritas ArPL-försäkringsstock förstärktes något under år 2017. Både antalet försäkrade ArPL-kunder samt ArPL-lönesumman ökade.

”I och med den pågående centraliseringen av arbetspensionsmarknaden har Veritas blivit det enda veritabla alternativet för små och medelstora företag samt företagare”, säger Mika Paananen, direktör för kundförhållanden. ”Som arbetspensionsbranschens minsta bolag har vi en helt annan utgångspunkt att förstå småföretag och företagare och erbjuda dem service som skräddarsytts för deras behov.”

”Vi ser fram emot intressanta försäkringsdiskussioner med våra nuvarande och nya kunder år 2018. Vi tror starkt att också många nya kunder vill betjänas av en egen personlig kontaktperson och få marknadens bästa arbetspensionsservice.”

År 2017 försäkrade Veritas 7 315 (7 134) företag med en sammanlagd lönesumma om 1,71 (1,69) miljarder euro.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor

Resultatöversikt 2017

Uppgifterna i resultatöversikten 2017 är inte reviderade.

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Direktör för kundförhållanden Mika Paananen, tfn 010 5501 507, 045 200 3004
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 593 0138

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: