Veritas placeringsavkastning svagt negativ under första kvartalet

Report this content
  • Veritas placeringar avkastade totalt -0,2 procent under årets tre första månader
  • Aktieplaceringarnas avkastning var -0,7 procent
  • Ränteplanceringarna avkastade noll procent
  • Solvensnivån var 130,8 procent. 

Placeringsmarknaden präglades av nervositet under det första kvartalet. Situationen har ändrats sedan ett år tillbaka då allt fler centralbanker dragit in på sina penningspolitiska stimulansåtgärder. Därtill har marknaden skrämts av stigande inflation, geopolitisk osäkerhet samt hotet om handelskrig. Räntorna steg och aktieindexen växlade på båda sidorna av nollstrecket.

Veritas placeringsavkastning var svagt negativ, -0,2 procent. ”Vi har förberett oss för en ökande volatilitet genom en måttfull riskallokering. Portföljens spridning fungerar bra och solvensen är stark”, säger vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

Värderingsnivåerna på aktiemarknaden är inte längre fördelaktiga men resultatutvecklingen har varit bra. ”Prissättningen på aktiemarknaden ser väldigt solig ut. Bankerna fortsätter sin kreditgivning, vilket stöder tillväxten tills vidare”, funderar Bergring.

”Skuldsättningen i den globala ekonomin bekymrar. När priset på finansiering i och med stigande räntenivåer höjs, kan tillväxten bromsa in.”

Räntenivåerna kan väntas stiga i år. ”Det kommer att i något skede leda till motvind för riskfyllda tillgångsslag. Företagslånemarginalerna är dessutom väldigt låga, vilket leder till moderata avkastningsförväntningar i den nära framtiden.”

Veritas årliga realavkastning har sen år 1997 varit 4,5 procent, vilket med en procentenhet överstiger det avkastningsantagande i prognoserna över pensionssystemets långsiktiga hållbarhet. ”Eftersom vår solvens är stark, klarar vi bra eventuella kommande marknadsfluktuationer.”

Solvenskapitalet var 754,7 miljoner euro. Pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden var 130,8 procent. Solvensställningen, alltså solvenskapital i förhållande till solvensgränsen, var 2,3.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–3/2018

Tilläggsuppgifter
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 593 0138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: