Veritas-ryhmän osavuositulos vuodelta 2005 hyvä

Vakuutusryhmä Veritaksen tulos ajalta 1.1.–30.6.2005 on hyvä. Ryhmän uusmyynnin luvut ovat hyviä sekä vakuutusten että rahastojen osalta. Ryhmän henkilökohtaiseen asiakaspalveluun painottuvan toiminnan kehitys jatkuu. Samaan aikaan ryhmä panostaa myös entistä enemmän toiminnan tehostamiseen.

Veritas-ryhmän yhteenlaskettu kokonaistulos ryhmän kolmen vakuutusyhtiön osalta on 56,6 miljoonaa euroa vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo kasvoi 6,9 prosenttia 196,9 miljoonaan euroon verrattuna samaan aikaväliin vuonna 2004. Kaikkien yhtiöiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Ryhmän sijoitustoiminnan nettotuotto on ollut hyvä. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 95,8 (61,6) miljoonaa euroa. Veritas-ryhmän sijoitussalkun kokonaisarvo oli 2,2 (1,9) miljardia euroa. Veritas-ryhmän yhtiöt työllistivät keskimäärin 469 (444) henkilöä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2005. Suluissa olevat luvut koskevat ajanjaksoa 1.1.–30.6.2004. Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 131,4 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 7,9 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Yhtiön kokonaistulos oli 37,5 miljoonaa euroa (21,6). Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 62 miljoonaa euroa, ja sitoutuneen pääoman tuotto oli 4,6 %. Sijoitussalkun arvo oli 1,4 miljardia euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään, ja vakavaraisuusaste oli 24,9 %, mikä on vakavaraisuusrajaan verrattuna 2,2-kertainen. Veritas Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 35,5 miljoonaa euroa (37,5), ja se aleni 5,3 %. Väheneminen johtuu uudelleenjärjestelyistä ja muutoksista työntekijöiden ryhmähenkivakuutuspoolissa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 23,6 (17,5) miljoonaa euroa, ja sitoutuneen pääoman tuotto 3,8 % (3,2). Veritas Henkivakuutuksen sijoitussalkun arvo oli 636,7 (572,1) miljoonaa euroa 30.6.2005. Sijoitustoiminnan hyvä tuotto vahvisti entisestään yhtiön vakavaraisuutta. Vakavaraisuusaste oli 18,9 % (14,9) suhteessa vastuuvelkaan. Yhtiön kokonaistulos oli 12,8 miljoonaa euroa. Aktia Henkivakuutus, joka on ollut vuodenvaihteesta lähtien Veritas Henkivakuutuksen kokonaan omistama tytäryhtiö, on kasvattanut volyymiään voimakkaasti. Yhtiön vakuutusmaksutulo on kasvanut 97 prosenttia 6,5 (3,3) miljoonaan euroon. Veritas Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 20,6 % ja olivat 28,9 (24,0) miljoonaa euroa. Kasvu on huomattavasti vahinkovakuutusalaa korkeampi. Veritas Vahinkovakuutuksen tulos on ollut erittäin hyvä lakisääteisten tapaturmavakuutusten siirroissa. Yhtiön vahinkosuhde oli 94,0 % (100,6 % koko edellisenä vuonna), kun taas liikekulusuhde laski 19,5 (22,0) prosenttiin. Puolivuotiskauden yhdistetty kulusuhde oli 113,5 % (122,6 % koko edellisenä vuonna). Yhdistetty kulusuhde on korkealla tasolla, mutta korjaavat toimenpiteet yhdistetyn kulusuhteen alentamiseksi ovat käynnissä. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin laskettuna kasvoivat 10,2 (3,6) miljoonaan euroon, ja tuottoprosentti oli 8,0. Riskinkantokyky oli 114,0 (112,2) %. Veritas-ryhmän rahastomeklari, Rahastotori, teki hyvän myyntituloksen vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Yhtiön monipuolinen rahastovalikoima on herättänyt kiinnostusta yhä useammissa asiakkaissa, ja rahastopääoma on kehittynyt erittäin positiivisesti. Rahastoyhtiö edustaa mm. norjalaisen rahastoyhtiön Odinin rahastoja, joilla on ollut paras tuotto kaikkien Suomen markkinoilla olevien rahastojen kesken, mikä on lisännyt kysyntää. Rahastotori on tehnyt jakelusopimuksen johtavan rahastoyhtiön East Capitalin kanssa, joka on erikoistunut menestyksekkäästi Itä-Euroopan finanssimarkkinoihin. Yhtiön tuotteiden myynti aloitetaan myöhemmin syksyllä. Osavuosikatsaus on julkaistu myös osoitteessa www.veritas.fi. Lisätietoja: Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, johtajiston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600, 050 343 2299 Veritas Henkivakuutus, toimitusjohtaja Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Veritas Vahinkovakuutus, varatoimitusjohtaja Fredrik Nygård, puh. 040 590 4584 Rahastotori, hallituksen puheenjohataja Caj-Anders Skog, 0500 665 097 Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722 Veritas on itsenäinen ja kotimainen vakuutusryhmä, johon kuuluvat Veritas Eläkevakuutus, Veritas Henkivakuutus, Veritas Vahinkovakuutus sekä Rahastotori. Veritaksella on pitkä kokemus vakuutustoiminnasta. Veritas perustettiin Turussa vuonna 1905 ja se viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Veritaksella on kolmisenkymmentä konttoria ympäri maata. Avainlukujen määritelmiä Toimintapääoma = Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + kertynyt poistoero + pääomalaina + sijoitusten arvostuserot + jakamaton lisävakuutusvastuu (Veritas Eläkevakuutus) – aineettomat hyödykkeet Vakavaraisuuspääoma (Henki- ja Vahinkoyhtiöt) = Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuusaste (Eläkeyhtiö) = Toimintapääoma / vakavaraisuusrajan laskennassa käytetty vastuuvelka Vakavaraisuusaste (Henkiyhtiö) = Vakavaraisuuspääoma suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) Vastuunkantokyky (Vahinkoyhtiö) = Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Yhdistetty kulusuhde (Vahinkoyhtiö) = (Korvauskulut + liikekulut) / maksutulo Kokonaistulos (Henki- ja Vahinkoyhtiö) = Liiketulos käyvin arvoin Kokonaistulos (Eläkeyhtiö) = Vakuutustoiminnan tulos + sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + hoitokustannustulos

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa