Veritas-ryhmän vuoden 2005 tilinpäätöksen ennakkotietoja

Veritas-ryhmä kasvaa kannattavasti Veritas-ryhmän tulos oli hyvä vuonna 2005. Ryhmän yhteenlaskettu maksutulo nousi 7,7 prosenttia 427,8 miljoonaan euroon vuonna 2005. Ryhmän kaikki vakuutuslajit kasvoivat tasaisesti. Veritaksen rahastovälitys, Rahastotori, kasvoi voimakkaasti ja houkutteli paljon uusia asiakkaita.

Veritas-ryhmän kaikkien yhtiöiden toimintapääoma vahvistui entisestään ja vakavaraisuus on turvallisella tasolla. Kaikkien Veritas-ryhmän yhtiöiden kokonaistulos kasvoi merkittävästi, mikä johtui osittain sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta. Veritas-ryhmän sijoitussalkun kokonaisarvo oli vuoden lopulla 2,3 miljardia euroa (2,1). Suluissa mainitut luvut ovat vuodelta 2004. Veritas on viime vuosien aikana lisännyt henkilöstömääräänsä ryhmän toiminnan kehittämisen yhteydessä. Veritas-ryhmä työllisti keskimäärin 473 (462) työntekijää vuonna 2005. Veritas panostaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen samalla kun asiakaspalvelu kehittyy yhä paremmaksi. Asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä Veritaksen henkilökohtaiseen ja ammattitaitoiseen palveluun. Vuoden 2005 lopulla Veritas Eläkevakuutukselle myönnettiin Turussa "Vuoden kehittäjäyritys" -titteli. Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo nousi 5,7 % 266,5 miljoonaan euroon (252,2). Sijoitus-toiminnan hyvä tulos kasvatti kokonaistulosta noin 60 % 89,5 miljoonaan euroon (56,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 143,7 (98,3) miljoonaa euroa ja sitoutuneen pääoman tuotto 10,7 % (8,4). Sijoitussalkun arvo oli 1,5 miljardia euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui ja vakavaraisuusaste oli 28,6 %, mikä on vakavaraisuusrajaan verrattuna 2,4-kertainen. Yhtiö siirsi asiakashyvityksiin 3,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 2,4 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa että myös asiakkaat hyötyvät hyvästä tuloksesta. Veritas Eläkevakuutuksen hoitokustannusprosentti laski 92,9:ään (93,5), mikä kertoo toiminnan tehostamisen tuoneen tulosta. Veritas Henkivakuutuksen vuoden 2005 kokonaistulos oli 29,6 (23,7) miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 9,9 % 96,3 miljoonaan euroon (87,6). Veritas Henkivakuutus osti vuoden 2005 alussa Aktia Henkivakuutuksen, ja yhtiö fuusioitui 31.12.2005 emoyhtiö Veritas Henkivakuutukseen. Vuoden 2005 lukuihin on sisällytetty Aktia Henkivakuutuksen luvut. Vuoden 2004 luvut ovat pro forma. Hankinta vahvisti yhtiön asemaa säästö-ja sijoitusvakuutuksissa. Markkinaosuus nousi 3,0 %:iin. Veritas Henkivakuutuksen sijoitustoiminta tuotti hyvin huomioon ottaen yhtiön varovaisen osakesijoittamisen suhteessa moniin kilpailijoihin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 56,3 (48,9) miljoonaa euroa ja tuotto 9,1 % (8,4). Veritas Henkivakuutuksen sijoitussalkun arvo oli vuodenvaihteessa 666,9 (622,4) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla, 18,1 % (17,4 %) vastuuvelasta, vaikka yhtiö lyhensikin pääomalainaansa 9,1 miljoonalla eurolla ja käytti 7,2 miljoonaa euroa laskeakseen laskuperustekorkoa osalle vastuuvelastaan. Veritas Henkivakuutuksen liikekustannussuhde oli 125,7 (128,7), mikä osoittaa yhtiön tehokkuuskehityksen olevan oikeansuuntaista. Veritas Vahinkovakuutuksen kokonaismaksutulo kasvoi 13,3 % ja oli 65,0 miljoonaa euroa vuonna 2005. Ensivakuutuksen kasvu oli 14,5 %, kun taas koko vahinkovakuutusalalla kasvu oli 8,2 %. Yhtiön markkinaosuus vuonna 2005 oli 2,1 %. Yhtiön vahinkosuhde parani 100,6 %:sta 93,9 %:iin ja liikekulusuhde 22,0 %:sta 20,7 %:iin. Viime vuoden yhdistetty kulusuhde oli näin ollen 114,7 %. Vuonna 2004 tulosta rasitti yhtiön tekemät kertaluonteiset varaukset, mikä käytännössä tarkoittaa, että kannattavuus viime tilikaudella oli samalla tasolla kuin vuonna 2004. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli hyvä, 11,5 miljoonaa euroa. Tuottotaso sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli 16,2 %. Sijoitussalkun käypä arvo vuoden lopussa oli 136,3 miljoonaa euroa. Yhtiön viime tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ja yhtiön vastuunkantokyky 106,4 %. Ennätyksellinen rahastomyynti Veritas-ryhmän rahastovälitys, Rahastotori, teki erinomaisen hyvän tuloksen vuonna 2005. Asiakasvirta oli vahva vuonna 2005, mikä johti välitetyn rahastopääoman voimakkaaseen kasvuun. Rahastotori aloitti viime vuonna yhteistyön ruotsalaisen rahastoyhtiö East Capitalin kanssa. Dagens Industri ja Morningstar myönsivät East Capitalille arvovaltaisen Guldstjärna-palkinnon menestyksekkäästä toiminnasta. Rahastotori edustaa myös norjalaisen rahastoyhtiö ODINin rahastoja, joiden menestys on ollut merkittävä ja joille on myönnetty useampi kunnianosoitus. Menestys on johtanut rahastojen mittavaan kysyntään myös Suomessa. Rahastotorilla oli 7 (3) työntekijää vuonna 2005. Vuonna 2006 henkilöstömäärää kasvatetaan entisestään voimakkaan kasvun vuoksi. Myyntiverkostoon panostetaan Veritas-ryhmä panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyön kehittämiseen ja parantamiseen myyntikanaviensa kanssa. Veritas tekee tällä hetkellä yhteistyötä Aktia Säästöpankin, Ålandsbankenin, paikallisosuuspankkien, joidenkin säästöpankkien ja Ahvenanmaalla Alandia-yhtiöiden kanssa. ”Aktia Henkivakuutuksen osto ja fuusio loi meille kasvumahdollisuuksia. Sopeutamme tuotteita pankkimyyntiin ja kehitämme myyjien saamaa tukea”, sanoo Veritas-ryhmän johtajiston puheenjohtaja Jan-Erik Stenman. Ryhmän uusmyynti on hyvää niin vakuutuksissa kuin rahastoissakin. ”Yhteistyö muutaman rahastoyhtiön kanssa on ollut hyvinkin hedelmällistä. Rahastojen välitys täydentää hyvin omaa palveluvalikoimaamme”, Stenman toteaa. ”Panostamme myös toiminnan jatkuvaan tehostamiseen sekä henkilökohtaisen asiakaspalvelun parantamiseen”. VERITAS-RYHMÄ Veritas-ryhmän tuloskatsaus 2005 (pdf) Avainlukujen määritelmiä (pdf)

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa