Veritas: Sjunkande räntenivåer och en stark aktiemarknad bidrog till ett gott placeringsresultat – avkastningen 5,6 procent i januari–september

  • Bäst avkastade aktierna, 8,0 procent
  • Ränteavkastningen uppgick till 4,8 procent
  • Fastigheternas stabila utveckling fortsatte, avkastningen var 4,6 procent
  • Solvensen var stark, 30,1 procent av ansvarsskulden.

Veritas resultat utvecklades stadigt också under det tredje kvartalet. ”Sommaren präglades ännu av marknadsoptimism”, konstaterar placeringsdirektör Niina Bergring. Totalt avkastade placeringarna 5,6 procent under perioden januari–september.

Bäst avkastade aktierna, 8,0 procent. De noterade aktierna avkastade 7,7 procent. Ränteavkastningen fick ett lyft av att räntenivåerna under sommarens lopp fortsatte att sjunka. ”Avkastningen för vår ränteportfölj uppgick till 4,9 procent. Särskilt statliga masskuldebrevslån avkastade förvånansvärt väl, då tioårsräntan i Tyskland sjönk under en procent. Marknaderna prissatte på det här viset den Europeiska Centralbankens senaste stödåtgärder.”

Fastighetsportföljen utvecklades stabilt och fastighetsplaceringarna avkastade 4,6 procent.

Veritas nominella årliga avkastning har sedan år 1997 varit mycket god, 6,1 procent.

Solvensen, som mäter bolagets risktäckningskapacitet, hölls stark. Solvenskapitalet var 609 miljoner euro. Solvensgraden, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var på en mycket hög nivå, 30,1 procent, vilket är 2,4 gånger solvensgränsen.

Finland har ett rejält och rakryggat pensionssystem

Vårt pensionssystem placerade sig på fjärde plats i Melbourne Mercer Global Pension Index-jämförelsen. De bästa poängen tog Finland i tillförlitlighetskategorin, där bl.a. systemets reglering och administration utvärderats.

”När vi talar om förvaltning av pensionsmedel framhävs frågor om ansvarsfullhet. Vi tar hand om de försäkrades egendom, en del av deras socialskydd, och vår förvaltning måste till alla delar vara i linje med det enorma ansvar som det medför.”

Resultatöversiktens 1–9/2014 uppgifter är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–9/2014

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138


Avsändare
Markandskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit