Veritas styrelse har utnämnt placeringsdirektör Niina Bergring till bolagets vice verkställande direktör

Ekon.mag. Niina Bergring har från och med 11 september utnämnts till Veritas Pensionsförsäkrings vice verkställande direktör. Som vice verkställande direktör ansvarar Bergring för bolagets placeringsverksamhet och är ersättare för verkställande direktören.

Direktör Kaisa Forsström, som hittills fungerat som verkställande direktörens ersättare, övergår 11 september till Finansinspektionens tjänst.

Ekon.kand., MBA Carl Pettersson utnämndes i våras till bolagets nya verkställande direktör. Pettersson började i bolagets tjänst 1 maj och har från och med 1 september tagit över posten som verkställande direktör efter Jan-Erik Stenman, som 31 augusti avgått i pension.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vice verkställande direktör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 5501 600 

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia