Veritas vahvisti asemiaan pk-yrittäjän työeläkekumppanina

Report this content
  • Sijoitusten kokonaisutuotto oli 1,4 prosenttia. Vuotuinen nimellistuotto vuodesta 1997 oli 6,0 prosenttia (reaalituotto 4,4 prosenttia).
  • Parhaiten tuottivat pääoma- ja kiinteistösijoitukset. Pääomasijoitusten tuotto oli 12 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 4,3 prosenttia. 
  • Vakavaraisuusaste oli 128,1 prosenttia ja vakavaraisuusasema 2,2.
  • Maksutulo kasvoi kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 4,6 prosenttia 404,1 (386,3) miljoonaan euroon.

Myynti kehittyi vuoden kolmella ensimmäisellä kvartaalilla hyvin.

”Yhä useampi yrittäjä ja pk-yritys on valinnut Veritaksen työeläkekumppanikseen”, toimitusjohtaja Carl Pettersson sanoo. ”Profilointimme pienten ja keskisuurten yritysten työeläkevakuuttajana on selvästikin lyönyt läpi.”

Erityisen ilahduttavaa on yrittäjävakuutusasiakkaiden määrän kasvu. ”Jos syyskuun siirtokierroksen laskee mukaan, vakuutamme tällä hetkellä yli 11 020 yrittäjää. Vuoden takaisesta kasvua on 7 prosenttia.”

Sijoitukset tuottivat 1,4 prosenttia

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 43,8 miljoonaa euroa. Sitoutuneen pääoman nettotuotto oli 1,4 prosenttia.

”Maltillinen kokonaistuottomme kuvastaa salkkumme defensiivistä asemoitumista koko tämän vuoden ajan. Markkinoiden epävarmuuden lisääntyessä ja osaketuoton pysyessä negatiivisena tästä on ollut meille hyötyä”, sanoo varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring.

”Meillä on salkussa myös strateginen altistuma kehittyville markkinoille ja näissä omaisuuserissä negatiivinen kurssikehitys on ollut huomattava. Pidemmällä tähtäimellä näemme kuitenkin kehittyvillä markkinoilla hyvän tuotto-odotukseen suhteessa riskiin.”

Pääomasijoitukset tuottivat raportointikaudella parhaiten, 12 prosenttia. Kotimaisten noteerattujen osakkeiden tuotto oli myös vahva, 10,3 prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset kehittyivät vakaasti ja niiden tuotto oli 4,8 prosenttia.

”Markkinoiden kehitys ja tunnelmat ovat muuttuneet huomattavasti raportointiajankohdan hetkestä ja olemme jatkaneet riskitasomme laskua edelleen. Uskomme, että markkinakehitys voi jatkua hermostuneena koska keskuspankkielvytyksen käänne on tapahtunut ja tuotto-odotukset monissa omaisuuslajeissa ovat alhaiset.”

Veritaksen vuotuinen sijoitusten reaalituotto 4,4 prosenttia vuodesta 1997. Nimellistuotto samalta ajanjaksolta on 6,0 prosenttia.

Vakavaraisuuspääoma oli 717,1 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste 128,1 prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 2,2.

Sijoitussalkku linjassa Pariisin sopimuksen kanssa

Likviidi osake- ja korkosalkkumme analysoitiin kolmannella kvartaalilla PACTA-työkalulla (Paris Agreement Capital Transition Assessment), jotta ymmärtäisimme potentiaaliset transitioriskit eri ilmastoskenaarioden kohdalla. Tulokset osoittavat Veritaksen salkun sisältävän referenssi-indeksiä ja vertaisryhmäämme huomattavasti vähemmän painoa riskisektoreissa. 

”Analyysin pohjalta olemme avanneet keskustelun aktiivisten, ilmastonäkökulmasta ongelmallisiin kohteisiin sijoittaneiden salkunhoitajien kanssa. Näiden instrumenttien osuus salkussamme on hyvin pieni ja osasta olemmekin jo luopuneet.”

Tulorekisterivalmistelut käynnissä

Kansallinen, kaikki ansiotiedot kokoava tulorekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Palkkatietojen ilmoittaminen muuttuu jokaisen palkanmaksajan osalta. Jatkossa palkat ilmoitetaan yhteen rekisteriin usean viranomaisen sijasta.

”Kyseessä on valtava muutos joka helpottaa huomattavasti palkanlaskijoiden työtä”, palvelupäällikkö Staffan Åberg kertoo.

”Jotta siirtymä olisi asiakkaillemme mahdollisimman helppo, olemme järjestäneet asiasta infotilaisuuksia. Tähän mennessä tilaisuuksiin on ilmoittautunut yli 700 henkilöä.”

Uuden rekisterin käyttöönotto edellyttää toimia myös asiakkaillamme. Palkkajärjestelmien tulee olla yhteensopivia uuden käyttöliittymän kanssa ja rekisteritietojen kunnossa.

”Tämä asian kanssa kannattaa olla tarkkana, että kaikki sujuu hyvin myös vuodenvaihteen jälkeen”, Åberg sanoo.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–9/2018

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, puh. 010 550 1600
Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138
Palvelupäällikkö Staffan Åberg, puh.050 560 015

Lähettäjä

Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun, ja tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani.

Avainsanat:

Liitteet & linkit