Vuoden 2004 tilinpäätöksen ennakkotietoja - Suotuisa vuosi vakuutusryhmä Veritakselle

Veritas-ryhmä teki vuonna 2004 hyvän tuloksen. Ryhmän yhteenlaskettu maksutulo nousi 4,1 % 373,5 miljoonasta 388,9 miljoonaan euroon. Vakavaraisuus on hyvällä tasolla kaikissa ryhmän yhtiöissä.

Vuosi 2004 oli suotuisa sijoitustoiminnalle. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 158,2 miljoonaa euroa (143,1) ja tuottoprosentti 8,1 (8,3). Suluissa mainitut luvut ovat vuodelta 2003. Veritas-ryhmän sijoitussalkun arvo oli vuoden lopussa 2,1 miljardia euroa (1,8). Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos oli 56,2 miljoonaa euroa (55,2). Tämä johtuu sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 98,3 miljoonaa euroa ja tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle 8,4, joka on alan parhaita lukuja. Sijoitussalkun arvo oli 1,3 miljardia euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui edelleen ja vakavaraisuusaste oli 23,0 %, mikä vakavaraisuusrajaan verrattuna on 2,2-kertainen. Hyvä tulos kasvatti huomattavasti asiakashyvitysten määrää edellisvuodesta. Yhtiö siirtää asiakashyvityksiin 2,4 miljoonaa euroa (1,5). Yhtiön maksutulo oli 252,2 miljoonaa euroa ja osoittaa siten 1,1 % laskua verrattuna vuoteen 2003. ”Vuoden 2004 myyntitulosten perusteella voimme todeta, että panostus omaan myyntiorganisaatioon on ollut oikea valinta”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman. Veritas Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 9,6 % 79,3 miljoonaan euroon (72,4). Henkivakuutusala kasvoi 0,7 % ja yhtiön kasvu näkyy sen markkinaosuuden lisäyksenä. Veritas Henkivakuutus osti vuodenvaihteessa Aktia Henkivakuutuksen ja yhtiöiden yhteinen markkinaosuus on oston jälkeen n. 3 %. Aktia Henkivakuutuksen oston odotetaan kasvattavan yhtiön maksutuloa ja tehostavan myyntiä kaikissa pankkikanavissa. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 48,8 miljoonaa euroa ja tuottoprosentti 8,2. Veritas Henkivakuutuksen sijoitussalkun arvo oli vuoden lopulla 630,9 miljoonaa euroa (556,4). Sijoitustoiminnan hyvä tulos vahvisti yhtiön vakavaraisuutta entisestään. Vakavaraisuusaste oli 17,4 % (14,4) vastuuvelasta. Yhtiön kokonaistulos kasvoi 25,4 % ja nousi näin 23,7 miljoonaan euroon (18,9). Veritas Vahinkovakuutuksen viime vuoden maksutulo kasvoi 24,4 % ja oli 57,4 miljoonaa euroa. Ensivakuutuksen kasvu oli 25,6 %, kun taas koko vahinkovakuutusalalla kasvu oli 6,1 %. Markkinaosuus kasvoi edelleen viime vuodesta. Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni vahinkovakuutusyhtiössä - lähinnä ajoneuvovakuutusten kasvavien korvauskulujen sekä yhtiön tekemien kertaluontoisten varausten takia. Varaukset liittyvät laskuperustekoron muutokseen ja elinikäodotusten nousuun, jotka puolestaan muuttavat tapaturmaeläkkeiden ja elinkorkojen korvauskustannuksia tulevaisuudessa. Yhtiön vahinkosuhde nousi 89,1:sta 100,6 %:iin ja liikekulusuhde laski prosenttiyksikön verran ja oli 22,0 %. Viime vuoden yhdistetty kulusuhde oli 122,6 %. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli hyvä, 10,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa käyvin arvoin laskettuna 9,2 % tuottotasoa. Sijoitussalkun käypä arvo vuoden lopussa oli 122,9 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärästä tehdyn siirron ja sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta yhtiön viime tilikauden voitto on 1,9 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 56,4 miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 112,2 %. Veritas-ryhmän rahastovälitys, Rahastotori, tekee myös hyvän tuloksen. Kiinnostus rahastoihin on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Välitetty rahastopääoma on kaksinkertaistunut ja asiakkaiden määrä kasvanut huomattavasti. Rahastotorilla on monipuolinen rahastovalikoima ja se edustaa mm. yksinoikeudella norjalaista Odin-rahastoyhtiötä ja sen rahastoja. Myönteiset tulevaisuudennäkymät Veritas-ryhmä on kuluneen vuoden aikana kokenut muutoksia. ”Omaan myyntiorganisaatioon panostaminen ja henkilökohtainen asiakaspalvelu ovat strategisena valintana osoittautuneet oikeiksi ja pidemmällä tähtäimellä kannattaviksi”, toteaa Veritaksen johtajiston puheenjohtaja Jan-Erik Stenman. ”Ryhmän uusmyynnin luvut ovat niin vakuutusten kuin rahastojenkin osalta olleet hyviä”. ”Jatkamme ryhmän toiminnan kehittämistä ja aiomme nykyisten raamien sisällä löytää mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme”, Stenman sanoo. Hiisi Varainhallinnon ja Veritas Rahastoyhtiön toiminta siirtyi Aktia Säästöpankille vuoden 2004 aikana. ”Panostamme nyt siihen, mikä on osaamisemme ydinaluetta, eli vakuutuksiin. Jatkamme myös rahastojen välitystä ryhmän oman rahastovälityksen eli Rahastotorin kautta”, huomauttaa Stenman. Vuodenvaihteessa ryhmään ostettiin Aktia Henkivakuutus, jonka toiminta-alueena on pankkimyyntiin soveltuvat säästöhenkivakuutukset. Oston odotetaan tarjoavan Veritas Henkivakuutukselle mahdollisuuden kehittää pankkikanavayhteistyötä sekä kasvattaa markkinaosuuttaan. Veritas on myös aloittanut Suomessa yhteistyön Swiss Life Networkin kanssa ja tarjoaa näin yksinoikeudella räätälöityjä vakuutusratkaisuja monikansallisten yhtiöiden Suomen tytäryhtiöille. Yhteistyö vahvistaa Veritaksen asemaa hyvänä vaihtoehtona ja osaavana yritysvakuuttajana kotimaan markkinoilla. Veritas on itsenäinen ja kotimainen vakuutusryhmä, johon kuuluvat Veritas Eläkevakuutus, Veritas Henkivakuutus, Veritas Vahinkovakuutus sekä Rahastotori. Veritaksella on pitkä kokemus vakuutustoiminnasta. Veritas perustettiin Turussa vuonna 1905 ja se viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Veritaksella on kolmisenkymmentä konttoria ympäri maata. Taulukot ja kaaviot (pdf): Veritas-ryhmä Veritas Eläkevakuutus Veritas Henkivakuutus Veritas Vahinkovakuutus Lisätietoja Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, johtajiston puheenjohtaja, tj. Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600, 050 343 2299 Veritas Henkivakuutus, tj. Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Veritas Vahinkovakuutus, tj. Torbjörn Jakas, puh. 010 5502 735, 0400 508 102 Rahastotori, tj. Caj-Anders Skog, 0500 665 097 www.veritas.fi Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, Veritas-ryhmä, p. 010 550 1722, 050 5870 450 Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet Avainlukujen määritelmiä Toimintapääoma = Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + kertynyt poistoero + pääomalaina + sijoitusten arvostuserot + jakamaton lisävakuutusvastuu (Veritas Eläkevakuutus) – aineettomat hyödykkeet Vakavaraisuuspääoma (Henki- ja Vahinkoyhtiöt) = Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuusaste (Eläkeyhtiö) = Toimintapääoma / vakavaraisuusrajan laskennassa käytetty vastuuvelka Vakavaraisuusaste (Henkiyhtiö) = Vakavaraisuuspääoma suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) Vastuunkantokyky (Vahinkoyhtiö) = Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Yhdistetty kulusuhde (Vahinkoyhtiö) = (Korvauskulut + liikekulut) / maksutulo Kokonaistulos (Henki- ja Vahinkoyhtiö) = Liiketulos käyvin arvoin Kokonaistulos (Eläkeyhtiö) = Vakuutustoiminnan tulos + sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin + hoitokustannustulos

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.