ANSIOTULOVEROJEN KEVENNYSESITYS HALLITUSOHJELMAAN

Veronmaksajien Lehtinen Sailaksen työryhmän raportista ANSIOTULOVEROJEN KEVENNYSESITYS HALLITUSOHJELMAAN tiedote 31.3.2003 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää myönteisinä Sailaksen työryhmän esityksiä ansiotulojen verotuksen kevennyslinjan määrätietoiseksi jatkamiseksi lähivuosina. "Sailaksen työryhmän esittämä selkeä kevennys ansiotuloista meneviin veroihin on välttämätön työllistävän talouskasvun ylläpitämiseksi ja suomalaisen työn kilpailukyvyn turvaamiseksi alkavalla vaalikaudella." "Erityisen tärkeää on, että työryhmä esittää ansiotulojen kireän verotuksen keventämistä kautta linjan. Tämä on aivan oikein, ahkeruudesta ja osaamisen kasvusta ei saa millään tulotasolla rankaista kohtuuttomasti. Vain kautta linjan keventämällä vältämme kireän progression ja rajaveropiikkien sudenkuopat." "Mikäli uusi hallitus kantaa huolta talouspolitiikkansa uskottavuudesta, tulee hallitusohjelmaan kirjata Sailaksen työryhmän linjausten mukainen ansiotulojen verotuksen selvä kevennys kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Muuten koko muu talous- ja työllisyyspolitiikka seisoo savijaloilla." Pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen osalta Lehtinen pitää työryhmän esittämää verokannan alentamista 27 prosenttiin hyvin perusteltuna. Työryhmä suhtautuu Lehtisen mielestä järkevästi myös osinkoverotukseen, kun se pitää kannan ottamista ennenaikaisena EY- tuomioistuimen käsittelyn keskeneräisyyden takia. Sailaksen työryhmän veroehdotukset vastaavat pitkälti Veronmaksajain Keskusliiton joulukuun alussa julkaisemassa vero-ohjelmassa "Kannustavalla verotuksella kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä" esittämiä muutoksia. Myös Veronmaksajat esitti ansiotulojen verotuksen tuntuvaa keventämistä kautta linjan sekä pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen verokannan maltillista alentamista 27 prosenttiin. Arvonlisäverotuksen osalta Lehtinen katsoo sen sijaan Sailaksen työryhmän ajautuneen hakoteille, kun se esittää nykyisten alennettujen verokantojen yhdistämistä 14 prosentiksi, mikä merkitsisi ruoan arvonlisäveron laskua ja toisaalta muun muassa kirjojen, lääkkeiden, kulttuuritilaisuuksien ja majoitustoiminnan arvonlisäveron kiristymistä. Erityisen kyseenalainen esitetty muutos on, mikäli työpaikka- ja ravintolaruokailun arvonlisäveroa ei pystytä jatkossakaan alentamaan. Nykyisin EU:n säädökset estävät tämän. Jo nyt haitallisen suuri ero kaupasta ostetun ja ravintolassa nautitun ruuan arvonlisäverotuksessa kasvaisi tällöin entisestään. "Arvonlisäveron kiristykset kohdistuisivat lukuisiin työllistäviin palveluelinkeinoihin. Elintarvikkeiden aleneva arvonlisävero heikentäisi puolestaan entisestään ravintolaelinkeinon asemaa, mikäli EU ei jatkossakaan salli ravintolaruokailun arvonlisäveron alentamista." "On vaikea nähdä, että työryhmän esittämillä arvonlisäveromuutoksilla voisi olla kokonaisuutena myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Toisaalta muutoksen haitat ovat niin ilmeisiä, että parempi vaihtoehto on jatkaa nykyisillä arvonlisäveroprosenteilla." Muut Sailaksen ryhmän veroesitykset saavat Veronmaksajilta pääosin myönteisen vastaanoton. "Kotitalousvähennyksen kehittäminen, yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä työnantajan kansaneläkevakuutusmaksun asteittainen poistaminen ovat selkeästi työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä toimia." "Matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden supistaminen on tavoitteena hyvä ja työssäkäyntiä edistävä, mutta työryhmän esittämä malli ei käy sellaisenaan. Tulonhankinnasta aiheutuvat kustannukset eivät riipu tuloista, joten tällaista kytkentää ei tule vähennykseenkään rakentaa." Tulonsiirtojen osalta Lehtinen ei ota työryhmän esityksiin kantaa, mutta toivoo, että tulonsiirtojärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta pystytään keskustelemaan ennakkoluulottomasti ja laajempina kokonaisuuksina. Lehtinen pitää erityisen myönteisenä, että Sailaksen työryhmän esitykseen ei sisälly heikennyksiä mihinkään niistä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeistä palveluista, joita juuri käytyjen vaalien yhteydessä laajasti korostettiin. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7300, 0400-414 652 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, 040-546 8693 Laskelmat työryhmän ehdotusten verovaikutuksista osoitteessa www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00980/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.