ELÄKELÄISTEN VEROTUKSEN KEVENEMINEN PYSÄHTYI

Vain hyvätuloisilla eläkeläisillä pientä parannusta ELÄKELÄISTEN VEROTUKSEN KEVENEMINEN PYSÄHTYI tiedote 4.5.2004, julkaisuvapaa klo 9.00 Pienten ja keskisuurten eläkkeiden verotuksen keventyminen näyttää pysähtyneen vuonna 2004. Suurempien eläkkeiden verotus kuitenkin edelleen kevenee hieman vuonna 2004. Verojen jälkeisen nettoeläkkeen ostovoiman kehitys on positiivinen kaikilla eläketulotasoilla. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti Jenni Oksasen tutkimuksesta "Eläkkeet, verot ja ostovoima." Oksasen tutkimuksessa tarkasteltiin eläkkeiden verotuksen muutoksia sekä eläkkeiden ostovoiman kehitystä vuosina 1991-2004. Verotuksen ja ostovoiman muutoksia havainnollistettiin eri tulotasoilla esimerkkilaskelmien avulla. Lisäksi verrattiin palkka- ja eläketulon verotuksen tasoa ja rakennetta. Vuodesta 1995 lähtien eläkkeiden verotus on keventynyt kaikilla tulotasoilla. Kevennyksillä purettiin lamavuosien kiristyksiä. Eläkkeiden verotuksen taso alitti vuonna 2001 jälleen vuoden 1991 tason. Pienituloisilla eläkeläisillä verotus on keventynyt vähemmän kuin suurituloisilla eläkeläisillä, mutta pienituloisilla eläkeläisillä verotus myös vastaavasti kiristyi vähemmän laman myötä. Lisäksi hyvin pienillä eläketuloilla maksettavan veron osuus on sen verran pieni, ettei verotuksen muutoksilla voida merkittävästi vaikuttaa nettotulojen kehitykseen. Vuonna 2004 keskituloinen 935 euroa kuussa ansaitseva eläkeläinen maksaa veroa 13,9 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Korkeimmillaan tämän eläkeläisen verotus oli vuonna 1994 19,6 prosentissa. Vastaavasti 2139 euron kuukausituloista esimerkkieläkeläinen maksaa nyt veroa 30,0 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Korkeimmillaan tämän eläkeläisen veroprosentti oli 40,9. Pelkän kansaneläkkeen tasolla ostovoiman kasvu jää tänä vuonna lähelle nollaa. Keskivertoeläkeläisellä ostovoima nousee 0,5 prosenttia ja vertailun hyvätuloisimmalla 1,4 prosenttia. Vaikka sekä eläke- että palkkatuloa verotetaan ansiotulona, eläkkeestä ja palkasta perittävissä veroissa on eroavaisuuksia. Erot johtuvat eroista sosiaalivakuutusmaksuissa ja verovähennyksissä. Eläkeläiset maksavat palkansaajia vähemmän veroja aina 13 000 euron vuositulotasolle asti. Tämän jälkeen erot palkan ja eläkkeen verotuksen välillä ovat pienempiä: eläkkeestä peritään vähän enemmän veroa 30 000 euron tulotasolle saakka, jonka jälkeen eläkkeensaajalta peritään taas hieman palkansaajaa vähemmän veroja. Koko tutkimus löytyy osoitteesta www.veronmaksajat.fi Lisätiedot: ekonomisti Jenni Oksanen, (09) 6188 7327, jenni.oksanen@veronmaksajat.fi Oksasen kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/tgckcgoaa6vb.jpg ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.