HYVÄ KARTOITUS VEROPOLITIIKAN HAASTEISTA MUUTTUVASSA MAAILMASSA

Report this content

Veronmaksajien Teemu Lehtinen ekonomistityöryhmän raportista: HYVÄ KARTOITUS VEROPOLITIIKAN HAASTEISTA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää ekonomistiryhmän veroraporttia hyvänä kartoituksena verojärjestelmämme lähivuosina kohtaamista haasteista. - On erittäin tervetullutta, että veropolitiikan arvioinnissa suunnataan katse rohkeasti eteenpäin, Suomen verojärjestelmän uusiin haasteisiin talouden ja työmarkkinoiden kansainvälistyessä. Tältä osin raportti on varsin onnistunut ja tasapainoinen kokonaisuus, toteaa Lehtinen. - Peruutuspeiliin tuijottamista onkin veropoliittisessa keskustelussa harrastettu jo aivan riittävästi. Ekonomistiryhmä on Lehtisen mielestä oikeilla jäljillä korostaessaan ansiotulojen verotuksen keventämisen ensisijaisuutta niin verokilpailun kuin työllisyydenkin näkökulmista. - Ansiotulojen kohtuuttoman kireä verotus on Suomen verojärjestelmän suurin ja pikaisimmin korjaamista vaativa rakenneongelma. - Suomen poikkeuksellisen kireitä rajaveroja on jatkossa alennettava. Lisäansioita verotetaan kaikilla tulotasoilla liian ankarasti. Ongelma on yhtä paha tavallisilla keskituloisilla palkansaajilla kuin suurituloisillakin. Myös työllisyyden kannalta on tärkeää kohdistaa ansiotulojen verotuksen kevennykset kaikille tulotasoille. - Yritysverotuksessa kilpailuasemamme on myös turvattava, mikä edellyttää jatkossa kevennyksiä. Tältäkin osin ekonomistiryhmä on oikeilla jäljillä. Lehtisen mielestä ekonomistiryhmän ehdotukset eivät ole mitenkään radikaaleja, kun otetaan huomioon tarkastelun pitkä aikajänne. Työryhmän esittelemät veroskenaariot ulottuvat vuoteen 2010 asti. - Varsinkin työryhmän "maltillisen kevennyksen" malli on mitoitukseltaan todella vaatimaton. "Huomattava kevennyskään" ei ole poikkeuksellisen mittava, kun otetaan huomioon, että skenaario ajoittuu varsin pitkälle ajalle. - Tärkeintä tässä raportissa eivät kuitenkaan ole yksityiskohtaiset ehdotukset vaan perusteltu kokonaisarvio verotuksen haasteista ja tarvittavien tulevien muutosten suunnasta. Lehtinen pitää kaiken kaikkiaan ekonomistiryhmän laatimaa raporttia hyödyllisenä tausta-aineistona käynnistyvälle keskustelulle verotuksen kehittämisestä ensi vaalikaudella. Verolinja vuosille 2004-2007 valitaan ensi keväänä työnsä aloittavan uuden hallituksen ohjelmassa. - Ansiotulojen verotus on nyt kahden asiantuntijatyöryhmän voimin todettu kipeimmin korjausta vaativaksi asiaksi Suomen verotuksessa. Tämä antaa tukevan pohjan ensi vaalikauden verolinjauksille, joissa keskeistä on ansiotulojen verotuksen keventäminen kautta linjan, kaikilla tulotasoilla, toteaa Lehtinen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 - 414 652 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00770/wkr0002.pdf