KESKITULOISEN KEVENNYS KOLMENA VUOTENA YHTEENSÄ 1,3 %-YKSIKKÖÄ

Lehdistötiedote 30.11.2004 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajat laski tupon vaikutukset veroihin ja ostovoimaan vuosina 2005-2007, Lehtinen kehuu kunnille edullisen työllisyysvähennyksen läpimenoa KESKITULOISEN KEVENNYS KOLMENA VUOTENA YHTEENSÄ 1,3 %-YKSIKKÖÄ Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on tyytyväinen siihen, että Veronmaksajien vaatima työllisyysvähennys saatiin tuloratkaisussa osaksi hallituksen veropakettia. Vähennys toteutetaan vuonna 2006 Veronmaksajien esittämän mallin pohjalta. - Uusi vähennysmalli on tärkeä rakenteellinen uudistus, joka turvaa jatkossa kuntien tulot, kun pienituloisten suomalaisten verotusta kevennetään suoraan valtion varoista, kiittää Lehtinen. - Valtion ei siis enää tarvitse käydä verotusta kevennettäessä kuntien kukkarolla, eikä kunnille aiheutuvia verotulomenetyksiä vastaavasti ole tarpeen kompensoida valtionosuuksia korottamalla. Lehtinen pitää myönteisenä yksityiskohtana myös päätöstä luopua varallisuusverosta vuonna 2006. - Tämä päätös jäi tekemättä pääoma- ja yritysverouudistuksessa, ja on hyvä, että hallitus nyt paikkaa pääomaverotuksen puutteita, Lehtinen toteaa. Veronmaksaajat laski tupon veroratkaisujen vaikutukset: Palkansaajan verotus ei muutu vuonna 2005, kolmen vuoden kevennykset keskituloisella yhteensä 1,3 %-yksikköä. Hallituksen tuporatkaisun tueksi tekemät veropäätökset merkitsevät tavallisen suomalaisen palkansaajan kannalta puhdasta nollaratkaisua vuonna 2005. Vuosina 2006 ja 2007 keveneminen taas jatkuu. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on tupon veroratkaisujen lisäksi huomioitu myös muut tiedossa olevat vero- ja maksumuutokset sekä arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. - Palkansaajien verotus ei näillä päätöksillä ratkaisevasti muutu. Pääasia kuitenkin on, että palkkaverotusta ensi vuonna uhannut kiristys onnistuttiin torjumaan ja vuodesta 2006 alkaen palataan taas kevennysuralle, Lehtinen toteaa. Tuporatkaisun yhteydessä hallitus päätti muuttaa eduskunnan käsittelyssä jo olevia esityksiään ensi vuoden veroperusteiksi. Vuonna 2005 alennetaan valtion tuloveroasteikon marginaaliprosentteja sekä korotetaan nykyistä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä. Vuosille 2006 ja 2007 säädetään uusi pienituloisille painottuva vähennys, joka tehdään valtion varoista. Valtion asteikon marginaaliveroprosentteja alennetaan myös vuosina 2006 ja 2007. Vuonna 2005 tuloveroaste pysyy kaikilla tulotasoilla käytännössä nykyisellä tasolla. Vuosina 2006-2007 verotusta kevennetään maltillisesti kautta linjan, lievästi pienituloisiin painottuen. Yhteensä keskituloisen 2432 euroa ansaitsevan palkansaajan verotus kevenee seuraavien kolmen vuoden aikana 1,3 prosenttiyksikköä vuoden 2004 31,3 prosentista 30,0 prosenttiin vuonna 2007. Euroina kevennysten vaikutus on yhteensä 33 euroa kuukaudessa. Pienituloisen 1621 euroa ansaitsevan veroprosentti putoaa 1,7 %-yksikköä 24,8:sta 23,1:een. 4053 euroa tienaavan veroprosentti alenee 38,8:sta 37,6:een ja 6485 euroa ansaitsevan 45,1:stä 43,8:aan. Yli 53-vuotiaiden verotus kiristyy vuonna 2005 työeläkemaksun korotuksen takia selvästi. Keskipalkkaisella korotus on 0,8 prosenttiyksikköä. Korkeamman tel-maksun takia yli 53-vuotiaan keskipalkkaisen veroprosentti alenee kolmessa vuodessa yhteensä vain 0,6 %-yksikköä 31,3:sta 30,7:ään. Keskituloisen palkansaajan ostovoiman kasvu hidastuu selvästi 1,5 prosenttiin vuonna 2005 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2006. Palkansaajien tulojen nousu ja hallituksen tuporatkaisun tueksi tekemät veropäätökset merkitsevät tavallisen suomalaisen palkansaajan ostovoiman kasvun selvää hidastumista vuosina 2005-2006 tähän vuoteen verrattuna. Keskipalkkaisen ostovoima lisääntyy vuonna 2004 vielä 4,4 prosenttia. Vuonna 2005 ostovoiman kasvu hidastuu selvästi, kun tämänvuotiset veronkevennykset vaihtuvat pieneksi veronkiristykseksi. Vuonna 2005 keskituloisen 2432 euroa kuussa tienaavan ostovoima kasvaa vain 1,5 prosenttia. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 040 414 652 Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326, 040 820 5378 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, 040 546 8693 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: * Vain viran puolesta tehtävät vähennykset, alle 53-vuotias palkansaaja. * Vuosien 2005-2007 veroperusteet (tupopaketti vuosille 2005-2007): - Valtion tuloveroasteikon muutos: marginaaliveroprosenttien alennukset hallituksen esittämällä tavalla 2005-2007, oletettu kahden prosentin inflaatiotarkistukset asteikkorajoihin 2005-2007. - Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärän korotus 3850 euroon 2005. - Uusi ansiotulovähennyksen korotukset korvaava vähennys 2006 ja 2007. * Sairausvakuutusmaksun uudistus: työtulovakuutusmaksu 0,79 % ja sairaanhoitovakuutusmaksu 1,33 %. * Palkansaajan työeläkemaksu 2004 tasolla (4,6 %), työttömyysvakuutusmaksu 2005 tasolla (0,5 %). * Laskelmassa käytetty vuoden 2005 keskimääräistä kunnallisveroprosenttia 18,3. * Vuosiansio=kuukausipalkka x 12,5 * Oletettu ansiokehitys 2005: + 3,5 %, 2006 + 2,5 % ja 2007 +2,0 %. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=54247&fn=wkr0007.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit