KMT:n oikaistut luvut talousaikakauslehtien lukijamääristä - TALOUSTAITO ON TALOUSLEHTIEN SELVÄ YKKÖNEN

Viime viikolla (13.9) julkaistuja Kansallisen Mediatutkimuksen tuloksia on jouduttu korjaamaan johtuen tutkimuksen tekijöiden virheestä tutkimuksen väestöestimaatissa. Tämän johdosta kaikkien lehtien lukemia on korjattu alaspäin. Myös juuri saatujen korjattujen tutkimustietojen mukaan Taloustaito on 240 000 lukijallaan (KMT Lukija S04/K05) selvästi suurin aikakauslehti talouselämän ja yritystoiminnan lehtiryhmässä. Toinen Veronmaksajain Keskusliiton julkaisu Taloustaito Yritys keräsi korjattujen KMT-lukujen mukaan 111 000 lukijaa. ”Olemme ylpeitä siitä, että olemme suurten kustannuskonsernien ulkopuolelta kyenneet nousemaan tällaiseen asemaan. Lukijapalautteen perusteella panostukset laadukkaaseen journalismiin eivät ole menneet hukkaan; viihteellistymisen keskellä olemme tarjonneet vankkaa hyötytietoa ja sitä arvostetaan”, Taloustaidon päätoimittaja Antti Marttinen toteaa. Taloustaidon keskeiset aihealueet liittyvät kodin taloudenpitoon ja perheoikeuteen; säästämiseen, sijoittamiseen, verotukseen, kuluttaja-asioihin… ”Jatkuva sisällön, ulkoasun ja tekniikan kehitystyö on ollut välttämätöntä, jotta voimme tarjota kiinnostavaa luettavaa. Silti arkinen aherrus lehtien toimituksissa on yhä se ydin, jonka varassa aiomme menestyä jatkossakin.” Talouselämän ja yritystoiminnan lehtien lukijamäärät (KMT s04/s05) Taloustaito 240 000 Talouselämä 220 000 Tehy 213 000 Koneviesti 209 000 Työ Terveys Turvallisuus 197 000 Metsälehti 188 000 Opettaja 178 000 Tekniikka & Talous 154 000 Maatilan Pellervo 148 000 Taloustaito Yritys 111 000 Käytännön Maamies 104 000 Rakennuslehti 84 000 Arvopaperi 60 000 Lisätiedot: tiedottaja Leena Kurkinen, leena.kurkinen@veronmaksajat.fi, (09) 6188 7352

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit