LIPPOSEN JA SAILAKSEN TULOVEROLINJA HALLITUSOHJELMAAN - JYRKKÄ EI SILTARUMPUPOLITIIKALLE

Veronmaksajien Lehtinen hallitusneuvotteluista LIPPOSEN JA SAILAKSEN TULOVEROLINJA HALLITUSOHJELMAAN - JYRKKÄ EI SILTARUMPUPOLITIIKALLE tiedote 10.4.2003 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on huolestunut hallitusohjelmaneuvotteluiden takkuilusta talous- ja verokysymyksissä. Talouskasvua ja työllisyyttä edistävä verokevennyslinja kohtaa yllättävän sitkeää vastustusta. "Puheenjohtaja Paavo Lipponen on jälleen aiheellisesti peräänkuuluttanut tuloksia tuottavan tuloverokevennyslinjan jatkamista kansalaisten ostovoiman vahvistamiseksi ja pidättyvyyttä valtion menotaloudessa." "Tälle Lipposen julkilausumalle talous- ja veropoliittiselle peruslinjalle ei mitään järkevää vaihtoehtoa ole näköpiirissä. Sen luulisi itsestään selvästi saavan uutta hallitusta muodostamaan pyrkivien poliitikkojen tuen laidasta laitaan." Lehtinen peräänkuuluttaa vastuuntuntoa kaikilta hallituksen muodostajilta. "Merkit eivät ole hyvät, kun osalla poliitikoista ilmenee selvää halua painaa tuloverojarrua taantumassa. Välttämättömien kotimaista kysyntää tukevien verokevennysten tilalle esitetään lyhytnäköisiä ja hyödyttömiä menolisäyksiä vanhaa siltarumpumeininkiä noudatellen." "Pitäisi olla kaikille jo tässä vaiheessa selvää, että muusta elvytyksestä ei ole juuri hyötyä, jos talouden jo muutenkin heiketessä kansalaisten ostovoimakin päästetään hiipumaan lopettamalla verokevennykset." "Nyt pitäisi synnyttää uskottava linja talous- ja veropolitiikalle seuraavien neljän vuoden aikana, eikä kirjailla toivomuslistoja tämän vuoden lisäbudjetteihin." "Hallitusohjelmaan tulee selvästi kirjata Sailaksen työllisyystyöryhmän linjausten mukainen ansiotulojen verotuksen tuntuva kevennys kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Vain näin mahdollistamme talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn myönteisen kehityksen ja huolehdimme suomalaisten hyvinvoinnista pitkäjänteisesti." "Menotaloudessa on syytä jatkaa menojen kasvun hillintää. Valtion talous on nyt kaikeksi onneksi saatu tukevalle pohjalle, eikä leikkauslistoihin ole suhdanteiden heiketessäkään tarvetta." Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajat, (09) 6188 7300, 0400-414 652 viestintäjohtaja Antti Marttinen, 040-546 8693 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00710/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.