Lukijamäärä ensi kerran yli neljännesmiljoonan - TALOUSTAITO KMT:SSÄ TALOUSLEHTIEN SELVÄ YKKÖNEN

tiedote julkaisuvapaa 13.9.2005 klo 14.00 Taloustaito kasvatti uusimmassa Kansallisessa mediatutkimuksessa (KMT Lukija S04/K05) lukijamääränsä uuteen ennätykseen ja ensimmäistä kertaa yli neljännesmiljoonan. Taloustaidon lukijamäärä nousi 256 000:een (vuosimuutos 2004/2005 +4,9 %), mikä on selvästi suurin talouselämän ja yritystoiminnan lehtiryhmässä. Myös toinen Veronmaksajain Keskusliiton julkaisu Taloustaito Yritys oli hyvässä vauhdissa ja keräsi 117 000 lukijaa (+0,9 %). ”Lukijapalautteen perusteella olemme onnistuneet tarjoamaan jatkuvan viihteellistymisen keskellä vankkaa hyötytietoa ja sitä arvostetaan. Samalla olemme panostaneet muutenkin lehden laatuun ja luettavuuteen - kerromme vaikeistakin aiheista selvällä ja ymmärrettävällä suomella”, Taloustaidon päätoimittaja Antti Marttinen toteaa. Taloustaidon keskeiset aihealueet liittyvät kodin taloudenpitoon ja perheoikeuteen; säästämistä, sijoittamista, verotusta, kuluttaja-asioita… ”Jatkuva sisällön, ulkoasun ja tekniikan kehitystyö on ollut välttämätöntä, jotta voimme tarjota lukijoille kiinnostavaa sisältöä. Silti arkinen aherrus lehtien toimituksissa on yhä se ydin, jonka varassa aiomme kasvaa ja menestyä jatkossakin.” Talouselämän ja yritystoiminnan lehtien lukijamäärät (KMT s04/s05) Taloustaito 256 000 Talouselämä 235 000 Tehy 225 000 Koneviesti 218 000 Työ Terveys Turvallisuus 204 000 Metsälehti 198 000 Opettaja 191 000 Tekniikka & Talous 163 000 Maatilan Pellervo 157 000 Taloustaito Yritys 117 000 Käytännön Maamies 114 000 Rakennuslehti 91 000 Arvopaperi 63 000 … Taloustaidon lukijoista 147 000 (57,6%) on miehiä ja 108 000 (42,4%) naisia. Erityisen vahvasti lehti profiloituu kaikissa 35-64 –vuotiaiden ikäryhmissä, joista kaikista 8,2 - 9,4 prosenttia lukee Taloustaitoa. Lisätiedot: tiedottaja Leena Kurkinen, leena.kurkinen@veronmaksajat.fi, (09) 6188 7352 Taloustaidon kansikuvia tai päätoimittaja Antti Marttisen kuvia vapaasti käytettävissä osoitteessa www.veronmaksajat.fi > tiedotteet > kuvapankki.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit