Luovutusvoittojen veromuutokset kannattaa huomioida omaisuutta myytäessä

Veronmaksajien lakimies Tero Hämeenaho esitteli luovutusvoittojen verotusta Kotkan veroillassa.

”Yksityishenkilön omaisuuden luovutusvoittojen verotus on muuttunut joiltakin osin vuoden 2005 alusta lukien”, kertoi Veronmaksajien lakimies Tero Hämeenaho Kotkassa Veronmaksajain Keskusliiton Etelä-Kymeenlaakson paikallisyhdistyksen järjestämässä veroillassa. ”Muutokset kannattaa huomioida, jos on myymässä tai luovuttamassa omaisuuttaan”, Hämeenaho painotti. Luovutusvoitossa on kyse kiinteistöjen sekä arvopapereiden, esim. asunto-osakkeiden ja pörssiosakkeiden, ja muun irtaimen omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvästä voitosta. Luovutusvoitto on pääomatuloa ja siitä maksetaan veroa 28 prosenttia. Yksinkertaisimmillaan luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta ja myyntikulut. ”Vaihtoehtoisesti luovutusvoiton laskemisessa voi käyttää ns. hankintameno-olettamaa. Tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa luovutushinnasta on aiemmin vähennetty 50 prsenttia, jos luovutettu omaisuus on ollut verovelvollisen omana vähintään 10 vuoden ajan. Nyt luovutushinnasta vähennetään vain 40 prosenttia. Verotus siis kiristyi”, Hämeenaho korosti. Alle kymmenen vuotta omistetusta omaisuudesta vähennetään edelleen 20 prosenttia, kuten aiemminkin. Kun verovelvollinen luovuttaa lahjana saamaansa omaisuutta, omaisuuden hankintamenoksi katsotaan yleensä lahjaverotuksessa käytetty lahjaverotusarvo. ”Tuloverolakiin on kuitenkin lisätty sääntö, jonka mukaan hankintameno lasketaan lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa omaisuuden edelleen ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi”, Hämeenaho mainitsi. Vähäisten luovutusvoittojen verotus on myös muuttunut. ”Luovutusvoitto on verovapaata, jos verovelvollisen verovuoden aikana luovuttaman omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa”, Hämeenaho kertoi.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.