MENOMALTTI PITI MELKO HYVIN - PALKKAVEROTUKSESSSA PALATAAN KEVENNYSTEN TIELLE

Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset keventävät suomalaisten palkansaajien verotusta vuonna 2006 eri tulotasoilla 0,6 – 0,8 prosenttiyksikköä. Keskituloiselle jää käteen 15 euroa enemmän kuukausittain. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton laskelmista, joissa on budjettiriihen veropäätösten lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Kuluvana vuonna palkansaajien verotus ei keventynyt lainkaan. Hallituksen nyt vuodelle 2006 päättämät veroperusteet merkitsevät siten paluuta kevennyslinjalle. Muutokset linjattiin pääosin jo viime syksynä tuloratkaisun yhteydessä. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiriihen tuloksia melko onnistuneina. - Kokonaisuus on tasapainoinen. Menomaltti onnistuttiin säilyttämään aika hyvin ja tuloverotuksessa palataan välivuoden jälkeen jälleen kevennysuralle. - Tärkeää on, että myös tulevina vuosina rahat uusiin panostuskohteisiin haetaan budjetin kokonaisraamin sisältä, ei valtion menoja hallitsemattomasti kasvattamalla. Vahva valtiontalous muodostaa tukevan perustan veronkevennyksille myös jatkossa. Budjettiriihen veropäätösten mukaan keskipalkkaisen 2495 euroa tienaavan tuloveroaste laskisi ensi vuonna 0,6 prosenttiyksikköä 31,4 prosentista 30,8 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän tulon lisääntymistä 15 eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1700 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi 0,8 prosenttiyksikköä 24,1 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6700 euroa tienaavan 0,6 prosenttiyksikköä 44,5 prosenttiin. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652 www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot) Laskentaoletukset: Hallituksen budjettiriihessä päätetyt veroperusteet vuodelle 2006. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosenttien alennus, asteikkorajojen muutokset sekä kahden prosentin inflaatiotarkistus asteikkorajoihin. Uusi verosta tehtävä ansiotulovähennys. Sairausvakuutusmaksun muutos ja uusi päivärahamaksu. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2006, +2,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutuk

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit