OSINKOJEN OSITTAINKIN KAHDENKERTAINEN VEROTUS EDELLYTTÄÄ AIKAISTA MARGINAALIVEROJEN ALENNUSTA

Lehdistötiedote 7.10.2003 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen paikallisyhdistysten neuvottelupäivillä: OSINKOJEN OSITTAINKIN KAHDENKERTAINEN VEROTUS EDELLYTTÄÄ SAMANAIKAISTA MARGINAALIVEROJEN ALENNUSTA Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen vaatii hallitusta alentamaan selvästi ansiotulojen ylimpiä marginaaliveroja, mikäli se saattaa osingot edes osittain kahdenkertaisesti verotetuiksi. "Parhaillaan on valmisteltavana pääoma- ja yritysverouudistus. Hallitusohjelmassa todetaan selvästi, että tässä yhteydessä verouudistuksen kohteena ovat sekä osinkoverotuksen taso että ansiotuloverotuksen ylimmät marginaaliveroasteet. Tämä tarkoittaa, että ei ole toista ilman toista. Osinkojen edes osittaisen tuplaverotuksen vastapainoksi on siksi lupa odottaa selkeää alennusta ylimpiin marginaaliveroihin", Lehtinen sanoi. "Kaavailtu osinkoverotuksen kiristyminen kohdistuu painotetusti ylimpiin tuloryhmiin. Tämän vastapainoksi on luontevaa, että samassa yhteydessä tehdään myös ylimpiä ansiotuloveroprosentteja koskevia ratkaisuja", Lehtinen totesi puhuessaan Veronmaksajain Keskusliiton paikallisyhdistysten neuvottelupäivillä. Korkeiden ansiotulojen verotuksen kohtuullistaminen samalla, kun osingon saajien verotusta kiristetään, on nähtävissä askeleena työnteon suosimisen suuntaan verotuksen rakenteita uudistettaessa. "Ansiotulojen kohtuuttoman kireä verotus kaikilla tasoilla on nykyisen verojärjestelmämme suurin rakenneongelma. Suomen ansiotuloverotuksen erityispiirteitä ovat jyrkkä veroprogressio ja ankarat lisätuloihin iskevät marginaaliverot. Näiden rakenneongelmien ratkaisemisessa ei ole aikaa hukattavana." "Maassamme vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että globalisaation edetessä Suomen tulevaisuutta ei voi rakentaa sellaisen matalapalkkatuotannon varaan, jossa kilpaillaan pelkästään alhaisilla tuotantokustannuksilla. Niinpä Suomen tulevaisuusstrategioissa ladataan yleensä suurin paino yrittäjyydelle, innovaatioille ja korkean osaamisen työlle." "Jos tähtäämme vakavissamme tähän suuntaan, verojärjestelmäkään ei voi olla sille vastakkainen." Lehtinen korosti puheessaan, että osinkojen kahdenkertaiselle verottamiselle ei ole sinällään kestäviä asiallisia perusteita, ja se vie joka tapauksessa verojärjestelmää väärään suuntaan. Osinkoverotuksen kahdenkertaisuuden on siten oltava kaikissa tapauksissa mahdollisimman lievää. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00220/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.