• news.cision.com/
  • VERONMAKSAJAT/
  • Osinkojen tuplavero vaarantaisi koko verojärjestelmän toiminnan - ansiotulojen verotuksessa sen sijaan löydetty oikea su

Osinkojen tuplavero vaarantaisi koko verojärjestelmän toiminnan - ansiotulojen verotuksessa sen sijaan löydetty oikea su

Report this content

Lehdistötiedote 8.11.2002 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista: OSINKOJEN TUPLAVERO VAARANTAISI KOKO VEROJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN - ANSIOTULOJEN VEROTUKSESSA SEN SIJAAN LÖYDETTY OIKEA SUUNTA Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tyrmää verotusta selvittäneen asiantuntijaryhmän ehdotuksen palaamisesta yhtiön jakaman voiton kahdenkertaiseen verottamiseen täysin perustelemattomana veronkiristyksenä, joka vaarantaisi koko järjestelmän toiminnan. Jaetun voiton vero kiristyisi nykyisestä 29 prosentista 43,75 prosenttiin. Samalla pääomaverotuksen neutraalisuus heitettäisiin romukoppaan. - Kahdenkertainen verotus kohdistuisi ankarana iskuna tavallisiin säästäjiin ja yrittäjiin. Tämä ei ole hyväksyttävää. - Yhtiön jakaman voiton kokonaisverotus kasvaisi kertaheitolla puolitoistakertaiseksi nykyiseen verrattuna. Tällainen raju veronkiristys olisi perusteeton, epäoikeudenmukainen ja vaarantaisi koko tuloverojärjestelmän toiminnan, sanoo Lehtinen. - Myös yhteiskunnan saamat verotulot olisivat vaarassa veropohjan rapautuessa. Paluu kahdenkertaiseen verotukseen merkitsisi paluuta sellaiseen aktiiviseen verosuunnitteluun, johon nykyisessä hyvin toimivassa järjestelmässä ei ole ollut mitään tarvetta. Häviäjä olisi verotuloilla elävä hyvinvointiyhteiskunta, Lehtinen toteaa. - Yhtiön jakaman voiton verottaminen vain yhteen kertaan on neutraalin pääomatulojen verojärjestelmän kulmakivi, jonka muuttamiseen ei ole kerrassaan mitään kestäviä perusteita, korostaa Lehtinen. - Mitään kansainvälistyneestä taloudesta aiheutuvaa pakottavaa tarvetta osinkoverotuksen pikaisiin muutoksiin ei ole. Tässä on kyse vain tahdosta. Kahdenkertaiseen verotukseen siirtyminen olisi politiikkaa, ei veropolitiikkaa, Lehtinen toteaa. Ansiotulojen verotuksessa asiantuntijaryhmä on sen sijaan Lehtisen mielestä oikeilla jäljillä korostaessaan lisätuloihin iskevien rajaverojen alentamisen tärkeyttä, sillä ansiotulojen kohtuuttoman kireä verotus on Suomen verojärjestelmän suurin ja pikaisimmin korjaamista vaativa rakenneongelma. - Suomen poikkeuksellisen kireitä rajaveroja on tosiaan alennettava, mutta ei vain huipputuloisilta, sillä ongelma on yhtä paha myös tavallisilla keskituloisilla palkansaajilla. Rajaveroja on alennettava tasaisesti kaikissa tuloluokissa, vaatii Lehtinen. Asiantuntijaryhmän muista ehdotuksista osa vie Lehtisen mielestä verotusta oikeaan suuntaan. Myönteisinä hän näkee ehdotukset pääoma- ja yhteisöverokantojen alentamisesta sekä varallisuusveron poistamisesta. - Pääoma- ja yhteisöverotuksen veroprosenttien alennusesitys on oikeansuuntainen ja perusteltu. Viime vuosien veronkiristysten jälkeen on tosiaan jatkossa palattava jälleen kevennysten tielle, toteaa Lehtinen. - Varallisuusvero on Suomessa historiallinen kummajainen, jonka poistamiselle on jo korkea aika. Pääomatulojen ollessa kattavasti verotettuja ei varallisuusverolla ole mielekästä roolia verojärjestelmässä. Useimmissa EU-maissa varallisuusvero onkin jo poistettu. Kielteisiä muutoksia asiantuntijaryhmä esittää muun muassa myyntivoittojen verotukseen, jossa hankintameno - olettamaa esitetään pienennettäväksi 50 prosentista 40 prosenttiin ja poistettavaksi nykyinen 20 prosentin olettama kokonaan alle 10 vuotta omistetun omaisuuden osalta. - Myyntivoittoverotuksen kiristäminen olisi askel täysin väärään suuntaan. Uskomatonta on, että samalla kun asiantuntijaryhmä esittää osinkoverotuksen rajua kiristämistä, se esittää vielä säästäjiin kohdistuvaa lisäkiristystä myös myyntivoittoverotuksessa. * * * Lehtinen pitää asiantuntijaryhmän laatimaa raporttia sinänsä mielenkiintoisena tausta-aineistona käynnistyvälle keskustelulle verotuksen kehittämisestä ensi vaalikaudella. Verolinja vuosille 2004- 2007 valitaan ensi keväänä työnsä aloittavan uuden hallituksen ohjelmassa. - Tämäkin selvitys osaltaan taustoittaa vaalien alla käytävää keskustelua veropolitiikan tulevasta suunnasta. - Ansiotulojen verotuksen tuntuva keventäminen kautta linjan, kaikilla tulotasoilla on seuraavan hallituksen selvästi tärkein tehtävä veropolitiikassa. Pääomatulojen verotuksessa ja yhteisöverotuksessa on puolestaan turvattava järjestelmän kohtuullisuus ja toimivuus, linjaa Lehtinen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 - 414 652 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301, 040 - 546 8693 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00150/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00150/wkr0004.pdf