PÄÄOMATULOJEN VEROPROSENTTIA JA MARGINAALIVEROA ON MYÖS ALENNETTAVA

Lehdistötiedote 7.11.2003 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen peräänkuuluttaa hallitukselta tasapainoista ja kestävää verouudistusta: PÄÄOMATULOJEN VEROPROSENTTIA JA MARGINAALIVEROA ON MYÖS ALENNETTAVA Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kummeksuu esiin nousseita ajatuksia pääoma- ja yritystuloihin kohdistuvien veroprosenttien eriyttämisestä ja vaatii hallitusta alentamaan valmisteltavana olevassa verouudistuksessa selkeästi sekä yritysveroa että pääomatulojen veroa. "Tasapainoinen ja kestävä uudistuskokonaisuus on rakennettavissa parhaiten niin, että sekä yritysverotuksen että pääomatulojen veroprosentteja reilusti alennetaan", Lehtinen sanoo. Lehtinen vaatii hallitusta myös alentamaan ansiotulojen ylimpiä marginaaliveroja, mikäli se saattaa osingot edes osittain kahdenkertaisesti verotetuiksi. * * * "Pääoma- ja yritysveroprosenttien asettaminen keskenään aivan eri tasolle aiheuttaisi verojärjestelmään uusia rakenteellisia ongelmia, joten sille tielle ei kannata lähteä. Olisi kovin outoa, jos hallitus lähtisi rakenteellisesti heikentämään verojärjestelmää tässä uudistuksessa. Eikö tarkoitus pitäisi olla päinvastainen?" Yhteisö- ja pääomaveroprosenttien voimakas eriyttäminen asettaisi henkilöyhtiöt perusteettomasti heikompaan asemaan osakeyhtiöihin verrattuna. Korkotulojen jo nyt kilpailukyvyttömän ankara verotus ei korjaantuisi, ei myöskään myyntivoittojen kansainvälisesti vertaillen ankara verotus. Myös osinkoverotuksen uuden mallin rakentaminen vaikeutuisi entisestään. "Kaikki nämä tekijät puhuvat yhteisö- ja pääomaveroprosenttien eriyttämistä vastaan. Kestävää uudistuspakettia on vaikea rakentaa, jos nyt hyvin toimineen järjestelmän perusrakenteet avataan joka kohdasta". * * * "Hallitusohjelmassa todetaan selvästi, että verouudistuksen kohteena ovat sekä osinkoverotuksen taso että ansiotuloverotuksen ylimmät marginaaliveroasteet. Tämä tarkoittaa, että ei ole toista ilman toista. Osinkojen edes osittaisen tuplaverotuksen vastapainoksi on siksi lupa odottaa kunnon alennusta ylimpiin marginaaliveroihin", Lehtinen sanoo. Korkeiden ansiotulojen verotuksen kohtuullistaminen samalla, kun osingon saajien verotusta kiristetään, on nähtävissä askeleena työnteon suosimisen suuntaan verotuksen rakenteita uudistettaessa. "Kaavailtu osinkoverotuksen kiristyminen kohdistuu painotetusti ylimpiin tuloryhmiin. Tämän vastapainoksi on luontevaa, että samassa yhteydessä tehdään myös ylimpiä ansiotuloveroprosentteja koskevia ratkaisuja". Lehtinen korostaa, että osinkojen kahdenkertaiselle verottamiselle ei ole sinällään kestäviä asiallisia perusteita, ja se vie joka tapauksessa verojärjestelmää väärään suuntaan. Osinkoverotuksen kahdenkertaisuuden on siten oltava kaikissa tapauksissa mahdollisimman lievää. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00450/wkr0002.db

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit